Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker te laat of niet ziek meld?

Meld uw medewerker zich ziek? Geef de ziekmelding binnen 24 uur door via MijnSazas. Als u dit te laat doet, krijgt u bij de eerste keer dat dit gebeurt een waarschuwing. Bij de tweede keer wordt uw eigenrisicotermijn verlengd met het aantal dagen dat u te laat bent met het doorgeven van de ziekmelding.

Meldt u een medewerker niet ziek, dan ontvangt u geen uitkering van Sazas. Wel bent u gewoon verplicht om het loon van uw zieke medewerker door te betalen. Heeft u de arbodienstverlening bij Sazas geregeld en meldt u uw medewerker niet ziek? Dan komt de arbodienst ook niet in actie, met het risico dat het verzuim langer duurt dan nodig. 

Ontwikkelt een korte ziekte zich tot een langdurig verzuim? En meldt u uw medewerker dan alsnog ziek? Dan kan UWV maatregelen opleggen: u loopt dan het risico om alle kosten van deze loondoorbetaling zelf te moeten betalen.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Aanleveren gegevens