Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker niet ziek meld?

Meldt u een medewerker niet ziek, dan ontvangt u geen uitkering van Sazas. Wel bent u gewoon verplicht om het loon van uw zieke medewerker door te betalen. Ook komt de arbodienst niet in actie, met het risico dat het verzuim langer duurt dan nodig. 

Ontwikkelt een korte ziekte zich tot een langdurig verzuim? En meldt u uw medewerker dan alsnog ziek? Dan kan UWV maatregelen opleggen: u loopt dan het risico om volledig op te draaien voor alle kosten van deze loondoorbetaling.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Aanleveren gegevens