Aanleveren van gegevens over loon, dienstverband en verzuim

Antwoord op veelgestelde vragen over hoe en voor wie u gegevens aanlevert die nodig zijn voor de uitvoering van uw verzekering.

Veelgestelde vragen

Waarom is het belangrijk om de loongegevens actueel te houden en mijn medewerkers in en uit dienst te melden?

Alleen op die manier krijgt uw zieke medewerker de juiste uitkering. Geef loonwijzigingen of CAO-wijzigingen daarom op tijd door. En meld wanneer het contract van een medewerker stopt. Anders betaalt u te veel.

Wat gebeurt er als ik voor een medewerker een te laag loon heb doorgegeven en de medewerker wordt ziek?

Als u een te laag loon doorgeeft en uw medewerker wordt ziek, dan wordt de verzuimuitkering gebaseerd op het te lage loon. Dit geldt ook voor een eventuele werknemersverzekering zoals Plus of WGA-hiaat. Het verschil met het loon dat u moet doorbetalen, krijgt u van ons dan niet vergoed.

Moet ik elke loonwijziging doorgeven in MijnSazas?

U kunt ervoor kiezen om individuele loonwijzigingen alleen door te geven als het minimaal 10% wijzigt tegenover het eerder opgegeven Vast Verzekerde Jaarloon. Houd er wel rekening mee dat dit gevolgen heeft voor een eventuele uitkering bij ziekte.

Welk loon moet ik doorgeven?

De loonsom voor een heel jaar heet: Vast Verzekerd Loon. Dit bestaat uit:

  • twaalf keer het bruto maandloon;
  • overwerk, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en/of ploegendiensttoeslag.
Wij berekenen automatisch de verzekerde grondslag voor iedere medewerker.

Hoe geef ik een (cao-)loonsverhoging door?

Veel lonen stijgen sterk in 2020. Ruim zes op de tien medewerkers met een nieuwe cao krijgen dit jaar een loonsverhoging van 3% of meer. Stijgen de lonen in uw bedrijf ook door de cao? Vergeet dan niet het aangepaste loon van uw medewerkers aan ons door te geven. Waarom dit belangrijk is en hoe u dit doet, leest u hier...

Moet ik het loon doorgeven als een medewerker dit kalenderjaar uit dienst is gegaan, of maar een deel van het jaar heeft gewerkt?

U geeft het loon door voor alle medewerkers die in dit kalenderjaar hebben gewerkt. Ook als zij dit jaar uit dienst zijn getreden, of maar een deel van het jaar hebben gewerkt.

Hoe meld ik een medewerker in- of uit dienst?

In- of uitdiensttreding van medewerkers meldt u via MijnSazas. Door uw medewerker in- of uit dienst te melden, meldt u hen ook aan, of af voor uw verzekering.

Binnen welke termijn meld ik een medewerker in of uit dienst?

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na het begin of beëindigen van het contract.

Ik heb mijn oproepkracht afgemeld voor de verzekering, maar wil deze weer aanmelden.

In MijnSazas staat uw afgemelde oproepkracht nog in het overzicht van medewerkers. Plaats een vinkje bij de oproepkracht die u weer wilt aanmelden en bevestig de aanmelding. De meeste werkgevers laten oproepkrachten voor een jaar aangemeld staan. In dit geval geeft u als werkgever een geschat Vast Verzekerd Loon door voor dat jaar.

Hoe meld ik mijn medewerker ziek of beter?

Dit doet u eenvoudig via MijnSazas. Let op: de medewerker moet dan wel bij ons bekend zijn. Heeft u de arbodienstverlening ergens anders ondergebracht? Dan meldt u uw medewerker ook ziek of beter bij uw eigen arbodienst.

Wat gebeurt er na de ziekmelding?

Heeft u de arbodienstverlening via Sazas geregeld? Dan ontvangen u en uw medewerker een mail van de arbodienstverlener over de aanpak van het verzuim. in geval van arbopakket Compleet gebeurt dit na dag twee van de ziekmelding. Na afloop van een eventuele Eigen Risico-periode start de verzuimuitkering.

Hoe werkt een spoedcontrole?

Wilt u een spoedcontrole laten uitvoeren? Neem dan contact op met onze Verzuimdesk (085 – 044 07 00, optie 2 en vervolgens optie 1). U ontvangt dan het nummer van CBZ.  Lees verder…

Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker niet ziek meld?

Meldt u een medewerker niet ziek, dan ontvangt u geen uitkering van Sazas. Wel bent u gewoon verplicht om het loon van uw zieke medewerker door te betalen. Ook komt de arbodienst niet in actie, met het risico dat het verzuim langer duurt dan nodig.

Hoe geef ik door als mijn medewerker ziek uit dienst gaat?

Is uw medewerker ziek op het moment van uitdiensttreding? Ga naar MijnSazas en:

  • Sluit het dienstverband af.
  • Sluit de ziekmelding af met dezelfde einddatum, met de reden: ‘ziek uit dienst’.
Wij melden uw medewerker aan bij UWV voor een eventuele vervolguitkering.
Mijn medewerker is overleden. Wat nu?

Dan meldt u de medewerker af via MijnSazas met de reden: overlijden. Als overlijdensuitkering keren wij 1/12e deel uit van het verzekerde jaarloon. U bent verplicht de nabestaanden nog een periode salaris uit te betalen:

Wat kan ik in MijnSazas?

In MijnSazas geeft u eenvoudig al uw gegevens door over: loon, dienstverband en verzuimgegevens van al uw medewerkers. Ook kunt u belangrijke informatie raadplegen. Zoals:

Hoe kan ik aan de slag in MijnSazas?

Bij de start van uw verzekering ontvangt u van ons uw inloggegevens en de link naar MijnSazas. Het is handig om deze link op te slaan in uw favorieten. Ga direct naar MijnSazas.

Kan ik mijn boekhouder of accountant machtigen om de gegevens voor mijn verzekering aan te leveren?

Om uw gegevens te beschermen, hebben wij hiervoor uw toestemming nodig. Dit kunt u aangeven in MijnSazas. Let op: zonder uw toestemming kunnen wij dit niet verzorgen. Ook niet als uw accountant hierom vraagt.

Hoe machtig ik mijn boekhouder of accountant in MijnSazas?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. Als de gegevens van uw accountant bij ons bekend zijn, staan hier de gegevens. U kunt uw accountant machtigen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’ en de optie: ‘Gemachtigd’ aan te vinken.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord voor MijnSazas?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. U kunt hier uw wachtwoord wijzigen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres dat wordt gebruikt voor de ‘wachtwoord vergeten’-functie?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. U kunt hier een ander e-mailadres instellen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’.

Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker te laat afmeld?

Gaat een medewerker uit dienst dan moet u de medewerker meteen of uiterlijk binnen 30 dagen afmelden voor de verzekering. Afmelden van een medewerker doet u via MijnSazas. Doet u dit niet binnen een termijn van 30 dagen, dan wordt de afmelding met terugwerkende kracht verwerkt tot...

Hoe pas ik gegevens aan via de down- en uploadfunctie in MijnSazas?

Via de down- en uploadfunctie in MijnSazas kunt u makkelijk in een keer de gegevens van meerdere verzekerde medewerkers aanpassen. Hiervoor maakt u gebruik van een Excelbestand dat u via MijnSazas kunt downloaden. Lees verder...

Hoe kan ik mijn salarispakket koppelen met Sazas?

Door onze salariskoppeling worden de gegevens van medewerkers die u invoert in uw salarispakket automatisch aan ons doorgegeven. Interesse in een koppeling? Laat dit weten aan uw accountmanager of onze klantenservice. Lees verder...

Wilt u gegevens aanleveren?

Naar MijnSazas

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: