Aanleveren van gegevens werknemers, loon, dienstverband en verzuim

Antwoord op veelgestelde vragen over hoe en voor wie u gegevens aanlevert die nodig zijn voor de uitvoering van uw verzekering.

Veelgestelde vragen

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. U kunt hier een ander e-mailadres instellen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’.

Welke medewerkers moet ik aanmelden?

Dat zijn alle personen die volgens onze Algemene voorwaarden onder de definitie van 'medewerker' vallen. Lees er meer over op de pagina.

Hoe machtig ik mijn boekhouder of accountant in MijnSazas?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. Als de gegevens van uw accountant bij ons bekend zijn, staan hier de gegevens. U kunt uw accountant machtigen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’ en de optie: ‘Gemachtigd’ aan te vinken. Is uw accountant nog niet bekend bij ons? Lees dan verder.

Waarom is het belangrijk om de loongegevens actueel te houden en mijn medewerkers in en uit dienst te melden?

Alleen op die manier krijgt uw zieke medewerker de juiste uitkering. Geef loonwijzigingen of CAO-wijzigingen daarom op tijd door. En meld wanneer het contract van een medewerker stopt. Anders betaalt u te veel.

Wat gebeurt er als ik voor een medewerker een te laag loon heb doorgegeven en de medewerker wordt ziek?

Als u een te laag loon doorgeeft en uw medewerker wordt ziek, dan wordt de verzuimuitkering gebaseerd op het te lage loon. Dit geldt ook voor een eventuele werknemersverzekering zoals PLUS, Inkomen Gezond of WGA-hiaat. Het verschil met het loon dat u moet doorbetalen, krijgt u van ons dan niet vergoed. Lees meer...

Moet ik elke loonwijziging doorgeven in MijnSazas?

Heeft u een verzekering zonder eindafrekening, dan moet u een wijziging van het loon zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ingangsdatum, aan ons doorgeven. Lees meer...

Welk loon moet ik doorgeven?

De loonsom voor een heel jaar heet: Vast Verzekerd Loon. Dit bestaat uit:

  • Twaalf of dertien keer het bruto maandloon;
  • Structureel overwerk, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en/of ploegendiensttoeslag.
Wij berekenen automatisch de verzekerde grondslag voor iedere medewerker.

Welk jaarloon geef ik op voor oproepkrachten?

Weet u van tevoren niet wat het jaarloon van de oproepkracht wordt? Geef dan een geschat jaarloon door. U kunt hierbij uitgaan van een gemiddelde van de afgelopen drie maanden.

Heeft u te maken met perioden waarin er meer wordt gewerkt, dan kunt u ook een schatting maken op basis van de uren in het voorgaande jaar. Lees verder.....

Hoe geef ik een (cao-)loonsverhoging door?

Veel lonen stijgen sterk in 2023. Ruim zes op de tien medewerkers met een nieuwe cao krijgen dit jaar een loonsverhoging van 3% of meer. Stijgen de lonen in uw bedrijf ook door de cao? Vergeet dan niet het aangepaste loon van uw medewerkers aan ons door te geven. Waarom dit belangrijk is en hoe u dit doet, leest u hier...

Kan ik de loonsom achteraf aanpassen?

Dan kunt u ervoor kiezen de eindafrekening mee te verzekeren. Kiest u voor eindafrekening? Dan kijken we achteraf naar de daadwerkelijke loonsom. Op basis van deze daadwerkelijke loonsom vindt dan achteraf een afrekening in premie plaats en eventueel (bij arbeidsongeschiktheid) een afrekening in verstrekte uitkering. Lees verder...

Hoe meld ik een medewerker in- of uit dienst?

U kunt uw medewerker in- of uit dienst melden via MijnSazas. Door uw medewerkers in- of uit dienst te melden, meldt u hen ook aan, of af voor uw verzekering. Vergeet u uw medewerker aan te melden, dan is uw medewerker ook niet verzekerd. Kunt u niet inloggen in MijnSazas, neem dan contact op met de klantenservice via 088 56 79 100.

Binnen welke termijn meld ik een medewerker in of uit dienst?

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na het begin of beëindigen van het contract.

Ik heb mijn medewerker afgemeld voor de verzekering, maar wil deze weer aanmelden.

In MijnSazas staat uw afgemelde medewerker nog in het overzicht van medewerkers. Plaats een vinkje bij de medewerker die u weer wilt aanmelden. Vul de volgende gegevens in en bevestig de aanmelding:

  • Datum in dienst, dit is de datum per wanneer de verzekering opnieuw moet ingaan;
  • Verzekerd loon;
  • Soort dienstverband;
  • Uren per week.

Hoe meld ik mijn medewerker ziek of beter?

Dit doet u eenvoudig via MijnSazas. Let op: de medewerker moet dan wel bij ons bekend zijn. Heeft u de arbodienstverlening ergens anders ondergebracht? Dan meldt u uw medewerker ook ziek of beter bij uw eigen arbodienst. Kunt u niet inloggen in MijnSazas? Neem dan contact op met de klantenservice via 088 56 79 100.

Wat gebeurt er na de ziekmelding?

Heeft u de arbodienstverlening via Sazas geregeld? Dan ontvangen u en uw medewerker een mail van de arbodienstverlener over de aanpak van het verzuim. in geval van arbopakket Compleet gebeurt dit na dag twee van de ziekmelding. Na afloop van een eventuele Eigen Risico-periode start de verzuimuitkering.

Hoe werkt een spoedcontrole?

Heeft u uw verzuimmanagementpakket bij ons afgesloten? Dan is het belangrijk om te weten dat een spoedcontrole/huisbezoek geen onderdeel uitmaakt van het verzuimmanagementpakket. Lees verder…

Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker te laat of niet ziek meld?

Meld uw medewerker zich ziek? Geef de ziekmelding binnen 24 uur door via MijnSazas. Als u dit te laat doet, krijgt u bij de eerste keer dat dit gebeurt een waarschuwing. Bij de tweede keer wordt uw eigenrisicotermijn verlengd met het aantal dagen dat u te laat bent met het doorgeven van de ziekmelding. Lees verder... 

Hoe geef ik door als mijn medewerker ziek uit dienst gaat?

Is uw medewerker ziek op het moment van uitdiensttreding? Ga naar MijnSazas en:

  • Sluit het dienstverband af.
  • Sluit de ziekmelding af met dezelfde einddatum, met de reden: ‘ziek uit dienst’.
Wij melden uw medewerker aan bij UWV voor een eventuele vervolguitkering.

Hoe kan ik aan de slag in MijnSazas?

Bij de start van uw verzekering ontvangt u van ons uw inloggegevens en de link naar MijnSazas. Het is handig om deze link op te slaan in uw favorieten. Ga direct naar MijnSazas.

Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker te laat afmeld?

Gaat een medewerker uit dienst dan moet u de medewerker meteen of uiterlijk binnen 30 dagen afmelden voor de verzekering. Afmelden van een medewerker doet u via MijnSazas. Doet u dit niet binnen een termijn van 30 dagen, dan wordt de afmelding met terugwerkende kracht verwerkt tot...

Hoe pas ik gegevens aan via de down- en uploadfunctie in MijnSazas?

Via de down- en uploadfunctie in MijnSazas kunt u makkelijk in een keer de gegevens van meerdere verzekerde medewerkers aanpassen. Hiervoor maakt u gebruik van een Excelbestand dat u via MijnSazas kunt downloaden. Lees verder...

Hoe kan ik mijn salarispakket koppelen met Sazas?

Door onze salariskoppeling worden de gegevens van medewerkers die u invoert in uw salarispakket automatisch aan ons doorgegeven. Interesse in een koppeling? Laat dit weten aan uw accountmanager of onze klantenservice. Lees verder...

Wanneer en hoe meld ik een medewerker ziek als ik alleen de WGA-hiaatverzekering of WIA-pakketverzekering bij Sazas heb afgesloten?

Is uw medewerker 42 weken na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag nog steeds arbeidsongeschikt? Dan meldt u dit direct aan ons. Hetzelfde doet u bij 91 weken en 104 weken. Het melden doet u door een e-mail te sturen naar info@sazas.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens: naam en geboortedatum van de medewerker, de eerste z...

Moet ik het loon doorgeven als een medewerker dit kalenderjaar uit dienst is gegaan, of maar een deel van het jaar heeft gewerkt?

U geeft het loon door voor alle medewerkers die in dit kalenderjaar hebben gewerkt. Ook als zij dit jaar uit dienst zijn getreden, of maar een deel van het jaar hebben gewerkt.

Mijn medewerker is overleden. Wat nu?

Dan meldt u de medewerker af via MijnSazas met de reden: overlijden. Als overlijdensuitkering keren wij 1/12e deel uit van het verzekerde jaarloon. U bent verplicht de nabestaanden nog een periode salaris uit te betalen:

Wilt u gegevens aanleveren?

Naar MijnSazas