Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker te laat afmeld?

Het komt regelmatig voor dat medewerkers te laat worden afgemeld. Gaat een medewerker uit dienst dan moet u de medewerker meteen of uiterlijk binnen 30 dagen afmelden voor de verzekering. U kunt dit nalezen in Artikel 6 in de polisvoorwaarden. 

Afmelden van een medewerker doet u via MijnSazas. Gebeurt dit niet binnen een termijn van 30 dagen, dan wordt de afmelding met terugwerkende kracht verwerkt tot uiterlijk 1 januari van het lopende kalenderjaar.

Zegt u de arbeidsovereenkomst met een medewerker op tijdens een verzuimperiode? Dan bent u verplicht dit binnen 30 dagen vóór het einde van het dienstverband van de medewerker te melden.


Waarom is op tijd afmelden belangrijk?

Meldt u uw medewerkers op tijd af, dan voorkomt u dat u onnodig premie gaat betalen over de periode dat deze medewerkers niet meer in dienst zijn.
Mocht een medewerker te laat zijn afgemeld dan informeren wij u hierover.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Aanleveren gegevens