Welk jaarloon geef ik op voor oproepkrachten?

Weet u van tevoren niet wat het jaarloon van de oproepkracht wordt? Geef dan een geschat jaarloon door. U kunt hierbij uitgaan van een gemiddelde van de afgelopen drie maanden.

Heeft u te maken met perioden waarin er meer wordt gewerkt, dan kunt u ook een schatting maken op basis van de uren in het voorgaande jaar. Uw oproepkracht is verzekerd voor het jaarloon dat u opgeeft.

Wilt u de loonsom achteraf aanpassen?

Dan kunt u ervoor kiezen om de optie eindafrekening af te sluiten. Kiest u voor eindafrekening? Dan kijken we achteraf naar de daadwerkelijke loonsom. Op basis van deze daadwerkelijke loonsom vindt dan achteraf een aanpassing in premie plaats en eventueel (bij arbeidsongeschiktheid) een aanpassing in de verstrekte uitkering.

Heeft u nog geen eindafrekening en wilt u dit wel meeverzekeren? Dan geldt een absolute toeslag van 0,05% op de premie. Stuur dan een e-mail naar info@sazas.nl.