Welk loon moet ik doorgeven?

U geeft het loon voor het hele jaar door, we noemen dit het Vast Verzekerd Loon. Dit bestaat uit:

  • Twaalf keer het bruto maandloon.
  • Overwerk, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en/of ploegendiensttoeslag.

Wij berekenen automatisch de verzekerde grondslag voor iedere medewerker.

Voorbeeld bij een vast, fulltime contract

Uw medewerker krijgt een salaris van € 2.000,- bruto per maand. Het Vast Verzekerd Loon is dan, inclusief vakantiegeld, € 26.000,- (circa 13 x € 2.000,-). Treedt uw medewerker na zes maanden uit dienst? Dan hoeft u dit niet aan te passen. Wij zorgen automatisch voor een juiste omrekening: 6/12 x € 26.000,- = € 13.000,-.

Voorbeeld bij wisselende inkomsten

Uw medewerker werkt, met wisselende inkomsten, drie maanden bij u. In totaal kreeg hij of zij € 1.800,-. Nu rekent u zelf het Vast Verzekerd Loon om: € 1.800,- /3 = € 600,- per maand. Het Vast Verzekerd Loon is dan, inclusief vakantiegeld, € 7.800,- (ongeveer 13 x € 600,-). Vul dus altijd een geschat jaarloon in, ook al weet u niet zeker hoe lang de medewerker in dienst blijft.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Aanleveren gegevens