Kan ik de loonsom achteraf aanpassen?

Dan kunt u ervoor kiezen de eindafrekening mee te verzekeren. Kiest u voor eindafrekening? Dan kijken we achteraf naar de daadwerkelijke loonsom. Op basis van deze daadwerkelijke loonsom vindt dan achteraf een afrekening in premie plaats en eventueel (bij arbeidsongeschiktheid) een afrekening in verstrekte uitkering.

Heeft u een verzekering zonder eindafrekening, dan moet u een wijziging van het loon zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ingangsdatum, aan ons doorgeven.

Als u een te laag loon doorgeeft en uw medewerker wordt ziek, dan wordt de verzuimuitkering gebaseerd op het te lage loon. Dit geldt ook voor een eventuele werknemersverzekering zoals PLUS, Inkomen Gezond of WGA-hiaat. Het verschil met het loon dat u moet doorbetalen, krijgt u van ons dan niet vergoed.

Heeft u nog geen eindafrekening en wilt u dit wel meeverzekeren? Stuurt u dan een e-mail naar info@sazas.nl. Kiest u voor eindafrekening? Dan geldt een absolute toeslag van 0,05% op de premie.