Moet ik elke loonwijziging doorgeven in MijnSazas?

Heeft u een verzekering zonder eindafrekening, dan moet u een wijziging van het loon zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ingangsdatum, aan ons doorgeven.

Als u een loonwijziging niet doorgeeft en uw medewerker wordt ziek, dan wordt de verzuimuitkering gebaseerd op het loon dat bekend was voor de 1e arbeidsongeschiktheidsdag. Dit geldt ook voor een eventuele werknemersverzekering zoals PLUS, Inkomen Gezond of WGA-hiaat. Het verschil met het loon dat u moet doorbetalen, krijgt u van ons dan niet vergoed.

Heeft u nog geen eindafrekening en wilt u dit wel meeverzekeren? Stuurt u dan een e-mail naar info@sazas.nl. Kiest u voor eindafrekening? Dan geldt een absolute toeslag van 0,05% op de premie.