Mijn medewerker is overleden. Wat nu?

Dan meldt u de medewerker af via MijnSazas met de reden: overlijden. Als overlijdensuitkering keren wij 1/12e deel uit van het verzekerde jaarloon. U bent verplicht de nabestaanden nog een periode salaris uit te betalen:

In artikel 674 van het Burgerlijk Wetboek staat hierover: 'Niettemin is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met een maand na de dag van het overlijden, een uitkering te verlenen ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam.'

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Aanleveren gegevens