Heeft een vergoeding uit de NOW gevolgen voor mijn verzuimverzekering?

Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en heeft een economisch belang. Het geeft een vergoeding voor al uw medewerkers. Ziek of niet ziek. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een medewerker door ziekte zijn werk niet kan doen. Krijgt u een vergoeding vanuit de NOW voor een zieke medewerker? Dan ontvangt u ook (volgens de voorwaarden) uit uw verzuimverzekering een vergoeding voor deze zieke medewerker.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering