Het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen terug uit ons artikel over het nieuwe coronavirus en de griep.

De volgende veelgestelde vragen gaan over situaties waarbij u uw medewerker niet ziek mag melden en géén beroep kunt doen op uw verzuimverzekering:


De veelgestelde vragen

Hoe zit het met medewerkers die in thuisquarantaine moeten blijven?

Stel: een medewerker is in een risicogebied geweest en moet bij terugkomst (op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige) verplicht in thuisquarantaine. Maar uw medewerker heeft geen ziekteverschijnselen en het is onzeker of er sprake van een besmetting is. Lees verder...

Hoe zit het als mijn medewerker kiest voor vrijwillige quarantaine?

Stel: een medewerker kiest er vrijwillig voor om in thuisquarantaine te gaan, en dit is niet nodig (dus dit is niet op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige). Dan is uw medewerker niet ziek. Lees verder...

Wat als ik als werkgever een medewerker vraag in thuisquarantaine te gaan?

Kiest u er als werkgever voor om een (of meerdere) medewerker(s) uit voorzorg in thuisquarantaine te laten gaan? Bijvoorbeeld omdat uw medewerker verkoudheidsklachten vertoont? Dan komt deze voorzorgsmaatregel voor rekening en risico voor u als werkgever. Lees verder...

Wat als een medewerker thuisblijft uit angst om onderweg of op het werk besmet te worden?

Een medewerker die om deze reden thuisblijft is niet ziek. U kunt afwegen of thuiswerken een mogelijke optie is. Is dat niet het geval, dan moet uw medewerker gewoon op het werk verschijnen. Lees verder...

Wat als een medewerker recent in een besmet gebied is geweest?

Als werkgever kunt u overwegen om deze medewerker uit voorzorg thuis te houden. Uw medewerker mag trouwens ook zelf besluiten om thuis te blijven. Er is een redelijke kans dat uw medewerker besmet is en het zou onverantwoordelijk zijn de eventuele besmetting over te brengen op collega's. Lees verder...

Kan ik een medewerker ziek melden die thuisblijft omdat een kind niet naar school of opvang kan vanwege sluiting door het coronavirus?

Nee, dan kunt u uw medewerker niet ziek melden. Uw medewerker is namelijk zelf niet arbeidsongeschikt. Het beste is om samen te kijken naar alternatieven zoals thuiswerken, opvang bij andere familieleden of een vrije dag nemen. Lees verder...

Mijn medewerker is niet ziek, maar de partner of een kind van mijn medewerker is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen andere alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Lees verder...

De overheid roept op om de komende weken thuis te werken. Mijn medewerker kan niet vanuit huis werken. Wat nu?

Het advies aan alle Nederlanders is om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. Veel werkgevers zullen daar gehoor aan geven. Overleg hierover met uw medewerker(s) en kijk wat de mogelijkheden zijn. Lees verder... 

Mijn medewerker is op vakantie en kan niet terugkomen uit het buitenland. Moet ik loon doorbetalen?

Ook als de vakantie van een medewerker door een uitreisverbod in het vakantieland langer wordt dan gepland, moet u vanaf het officiële eind van de vakantie gewoon loon betalen. Uw medewerker hoeft geen extra vakantiedagen op te nemen.U krijgt hiervoor géén uitkering van uw verzuimverzekering. Lees verder...

Mijn gezonde medewerkers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Mag ik hen ziekmelden?

Nee, dat mag niet. U moet het loon doorbetalen. Gezonde medewerkers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Ik wil mijn medewerker ziek melden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Uw medewerker is niet ziek en heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Sazas biedt hiervoor dan ook geen dekking.


De volgende veelgestelde vragen gaan over situaties waarbij u uw medewerker wel ziek mag melden en aanspraak kunt maken op uw verzuimverzekering:


De veelgestelde vragen:

Hoe zit het met een medewerker die ziek is door het coronavirus?

Als blijkt dat een medewerker besmet is (hier wordt op dit moment, begin maart, door huisarts en GGD op getest) én ziekteverschijnselen vertoont, dan moet u deze medewerker ziek melden. Daarnaast is vanaf dat moment de Wet verbetering poortwachter van toepassing. Lees verder...

Mijn medewerker is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

De dagen dat uw medewerker daar ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw medewerker moet zich wel officieel ziek melden. Lees verder...

Moet ik een zieke tijdelijke kracht doorbetalen?

Voor mensen met een tijdelijk contract heeft u een loondoorbetalingverplichting bij ziekte tot het einde van het dienstverband. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Daarna kan de medewerker een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.


De volgende veelgestelde vragen gaan onder andere over uw rechten en plichten als werkgever, uw verzuimverzekering en de NOW:


De veelgestelde vragen:

Kunnen deeltijd-WW en een verzuimuitkering samengaan?

Nee, het is op de volgende manier geregeld: Is een medewerker ziek voordat de vergunningsperiode voor deeltijd-WW ingaat? Dan betaalt u als werkgever het loon van de medewerker door. U meldt de medewerker ziek bij Sazas. Lees verder...

Hoe werkt het bij samenloop tussen werktijdverkorting en de verzuimverzekering?

Heeft u vóór 17 maart 2020 een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan en is hiervoor door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning verleend? Lees verder ...

Ik heb mijn medewerker gevraagd niet naar een gebied met negatief reisadvies te gaan, maar hij of zij gaat toch. Wat nu?

Gaat uw medewerker toch naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt, terwijl hij of zij daarvoor wel is gewaarschuwd door u? Dan moet uw medewerker er serieus rekening mee houden dat hij/zij het recht op loon verspeelt in het geval er een quarantaine wordt opgelegd. Lees verder...

Kan ik als werkgever mijn medewerker(s) verbieden af te reizen naar een bepaald gebied?

Daarin moet een verschil gemaakt worden tussen gebieden met een negatief reisadvies en de gebieden eromheen, die alleen een verhoogd risico hebben. In het laatste geval kunt u als werkgever niet eisen dat uw medewerker er niet heen gaat. Lees verder...

Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor mijn verzuimverzekering?

Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en heeft een economisch belang. Het geeft een vergoeding voor al uw medewerkers. Lees verder...

Ik heb relevant omzetverlies en zal in aanmerking komen voor vergoeding van mijn loonkosten via de NOW. Kan ik de verzekerde loonsom op de verzuimverzekering dan verlagen?

Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Lees verder...


Veelgestelde vragen over het coronavirus

Wat zijn de klachten bij het coronavirus?

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten en kortademigheid. De klachten komen overeen met de klachten bij het griep- en verkoudheidsvirus. Lees verder...

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Het overgrote deel van besmette mensen herstelt gewoon. Hoe snel verschilt per persoon. Hierover is nog niet veel bekend. Sommige mensen hebben alleen verkoudheidsklachten en herstellen in een paar dagen. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig... lees verder

Is het coronavirus te behandelen?

Er is (nog) geen specifieke behandeling tegen COVID-19. Als je ziek thuis bent kun je bij pijn en koorts het beste paracetamol gebruiken. Andere pijnstillers, zoals ibuprofen, hebben meer bijwerkingen. Paracetamol werkt ook beter tegen koorts dan ibuprofen. Lees verder...

Wanneer belt u de dokter?

Wordt u in een paar dagen steeds zieker? Krijgt u hoge koorts of heeft u meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)? Ademt u steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)? Of bent u in de war? Lees verder...


Veelgestelde vragen over de griep

Wat zijn de klachten bij griep?

Bij griep is het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken. Bij griep gaan klachten als een loopneus en (droge) hoest vaak gepaard met snel en plotseling opkomende (hoge) koorts, hoofdpijn, keelpijn, koude rillingen, heftige vermoeidheid en spierpijn in het hele lichaam. Lees verder...

Wanneer is er kans op ernstigere klachten bij griep?

Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstig ziek worden: ernstige benauwdheid, longontsteking krijgen of zelfs overlijden. Dit geldt voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of matige gezondheid. Mensen die al hart- en longklachten hebben, kunnen door griep daar meer last van krijgen.

Wat kunt u doen bij griep?

Meestal is griep onschuldig en de meeste mensen genezen zonder medicijnen. U kunt neusdruppels en hoestdrank gebruiken om minder last te hebben van de klachten. Bij pijn en koorts kunt u een pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol.

Wanneer belt u de huisarts?

 • als de koorts hoger is dan 38 °C en langer aanhoudt dan 3 dagen bij een verkoudheid, of langer dan 5 dagen aanhoudt bij griep;
 • als de koorts terugkomt na een koortsvrije periode;
 • lees verder...


Ook interessant voor u:

 • Ziek Op Vakantie

  Whitepaper: Ziekte in het buitenland

  In onze whitepaper 'Ziekte in het buitenland; Hoe ga je ermee om?' nemen we eerst drie verschillende vaak voorkomende situaties onder de loep. Vervolgens gaan we in op het verzuimprotocol en de regels rondom de vakantiedagen.
  Whitepaper
 • Mantelzorger loopt met man in rolstoel over straat

  Whitepaper: Mantelzorg en werk

  In de whitepaper ‘Mantelzorg en werk. Ook een zorg voor werkgevers’ leest u over de fabels en feiten over mantelzorg(beleid), wat mantelzorgvriendelijk beleid u als werkgever oplevert, de wettelijke regelingen en welke ondersteuning u uw medewerker kunt bieden.
  Whitepaper