De overheid roept op om de komende weken thuis te werken. Mijn medewerker kan niet vanuit huis werken. Wat nu?

Het advies aan alle Nederlanders is om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. Veel werkgevers zullen daar gehoor aan geven. Overleg hierover met uw medewerker(s) en kijk wat de mogelijkheden zijn. Als thuiswerken geen optie is omdat de aard van het werk dat niet toelaat, dan kunt u de medewerker naar het werk laten komen. U heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat u maatregelen moet nemen om de kans op besmetting te beperken. Denk aan passende maatregelen als voldoende zeep en tissues op toiletten. Ook moet u zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering