Wat als een medewerker recent in een besmet gebied is geweest?

Als werkgever kunt u overwegen om deze medewerker uit voorzorg thuis te houden. Uw medewerker mag trouwens ook zelf besluiten om thuis te blijven. Er is een redelijke kans dat uw medewerker besmet is en het zou onverantwoordelijk zijn de eventuele besmetting over te brengen op collega's. Uw medewerker houdt recht op loondoorbetaling. U mag wel eisen dat uw medewerker het werk vanuit huis uitvoert (als dit mogelijk is). In dit geval is er geen sprake van ziekte. U kunt uw medewerker dus niet ziek melden en geen beroep doen op uw verzuimverzekering.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering