Kan ik als werkgever mijn medewerker(s) verbieden af te reizen naar een bepaald gebied?

Daarin moet een verschil gemaakt worden tussen gebieden met een negatief reisadvies en de gebieden eromheen, die alleen een verhoogd risico hebben. In het laatste geval kunt u als werkgever niet eisen dat uw medewerker er niet heen gaat; het zijn vrij grote gebieden, dan zou het om een (te) behoorlijke beperking gaan.
Gaat het om een gebied met een negatief reisadvies? Dan kunt u als werkgever zeggen: 'Ik wil niet dat je gaat. Mocht je dat wel doen, dan wijs ik je er alvast op dat de consequenties voor jouw rekening en risico zijn. Dus word je ziek, dan betaal ik je loon niet door'.
Hierbij moet wel een kanttekening geplaatst worden. Uw medewerker verliest bij ziekte alléén het recht op loon als er sprake is van opzettelijk handelen door uw medewerker. U kunt nog van mening verschillen of dat in dit geval aan de orde is. Het is een grijs gebied. Het kan zijn dat in zo'n geval de rechter hier een uitspraak over moet doen.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering