Hoe zit het met een medewerker die ziek is door het coronavirus?

Als blijkt dat een medewerker besmet is (hier wordt op dit moment, begin maart, door huisarts en GGD op getest) én ziekteverschijnselen vertoont, dan moet u deze medewerker ziek melden. Daarnaast is vanaf dat moment de Wet verbetering poortwachter van toepassing. U betaalt dus het loon van uw zieke medewerker door en u volgt het normale verzuimproces of -protocol.

Medewerkers die ziek zijn kunt u via MijnSazas ziekmelden. Heeft u naast uw verzuimverzekering ook uw verzuimbegeleiding geregeld via Sazas? Dan zal uw medewerker door ons op de best passende manier begeleid worden. Is uw medewerker na afloop van uw eigenrisicoperiode nog steeds ziek? Dan volgt er uitkering vanuit uw verzuimverzekering.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering