Mijn medewerker is niet ziek, maar de partner of een kind is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Beide vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Beide verlofvormen gelden dus, of er nu wel of niet een eventuele (uitgebreide(re)) regeling in de arbeidsovereenkomst, cao of personeelsregelement staat.

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene of zeer persoonlijke omstandigheden. Daaronder valt (onder andere) de 'noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag' van de partner of een kind. Meer weten over calamiteitenverlof? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering