Hoe hoog is de uitkering uit de PLUS-verzekering?

De uitkering van de PLUS-verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat u als werkgever opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

  • overwerk;
  • winstdeling;
  • vakantiegeld.

De hoogte van de uitkering is:

  • 10% van het verzekerd jaarloon, tijdens de 27e tot en met de 52e ziekteweek.
  • 15% van het verzekerd jaarloon, tijdens de 53e tot en met de 104e ziekteweek.
  • 10% van het verzekerd jaarloon, als de werknemer arbeidsongeschikt is (maximaal vijf jaar lang vanaf de eerste WIA-dag).
  • Dekking bij een WGA-hiaat tot maximaal 70% van het verzekerd jaarloon, tot maximaal de AOW-leeftijd (met een bovengrens van maximaal 70 jaar).

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WGA voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

Verdere uitleg bij WGA-hiaat

Het WGA-hiaat ontstaat vaak tijdens de WIA. Het WGA-hiaat is: het verlies in inkomen als uw (ex-)medewerker van zijn of haar WGA-loongerelateerde uitkering overgaat naar:

  • de WGA-vervolguitkering;
  • de WGA-loonaanvullingsuitkering.

Dit verschil betekent vaak een flink verlies in het inkomen. Zonder de PLUS-verzekering vallen inkomsten soms terug tot wel 30% van het salaris voor ziekte. Komt het inkomen door een WGA-hiaat onder 70% van het verzekerd jaarloon? Dan vult de PLUS-verzekering inkomsten aan tot maximaal 70% van het verzekerd jaarloon.

Houdt het WGA-hiaat aan? Dan keren wij uit tot de AOW-leeftijd. Sazas hanteert hierbij als bovengrens de leeftijd van 70 jaar. Voor ziektegevallen met een eerste ziektedag die ligt voor 1 januari 2018, gebruikt Sazas als bovengrens een leeftijd van 67 jaar.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: PLUS-verzekering