Ik heb gekozen voor kwartaalbetaling. Waarom ontvang ik toch een factuur tijdens het kwartaal?

Heeft u gekozen voor een kwartaalbetaling? Dan ontvangt u vier keer per jaar een factuur. Hier is een uitzondering op als er sprake is van een correctiefactuur.

Als u tijdens het kwartaal wijzigingen doorgeeft die over de loonsom of het dienstverband gaan, dan heeft dit effect op uw premie. De aanpassing die dan nodig is, vindt direct de eerstvolgende maand na de wijzing plaats. Hiervoor ontvangt u eenmalig een correctiefactuur. Er wordt met deze aanpassing dus niet gewacht tot de volgende kwartaalfactuur. Het kan zijn dat de correctiefactuur samenvalt met uw nieuwe kwartaalfactuur. In dat geval wordt de aanpassing op de kwartaalfactuur verwerkt.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Facturen en betaaltermijnen