Hoe hoog is de uitkering uit de Inkomen Gezond verzekering?

 

De uitkering van de Inkomen Gezond verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat u als werkgever opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

  • overwerk;
  • winstdeling;

De hoogte van de uitkering is:

  • Het door u afgesloten aanvullingspercentage van het verzekerd jaarloon, tijdens de 27e tot en met de 52e ziekteweek.
  • Het door u afgesloten aanvullingspercentage van het verzekerd jaarloon, tijdens de 53e tot en met de 104e ziekteweek.
  • 10% van het verzekerd jaarloon, als de werknemer arbeidsongeschikt is (maximaal vijf jaar lang vanaf de eerste WIA-dag).
  • Dekking bij een WGA-hiaat tot maximaal 70% van het verzekerd jaarloon, tot maximaal de AOW-leeftijd (met een bovengrens van maximaal 70 jaar). Voor de WGA-hiaatuitkering heeft het verzekerd jaarloon een maximumhoogte. Dat is het geldende maximumloon sociale verzekeringen voor dat jaar.

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WGA voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

In de onderstaande tabel ziet u welke vier aanvullingen in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid mogelijk zijn:


Is de afbeelding niet goed leesbaar? Klik hier voor een grotere weergave.

Afhankelijk van de door uw gemaakte keuze voor een dekking, start de aanvulling van het loon na 6 maanden (opties 3 en 4) of na een jaar (opties 1 en 2).


Verdere uitleg bij WGA-hiaat

Het WGA-hiaat ontstaat vaak tijdens de WIA. Het WGA-hiaat is: het verlies in inkomen als uw (ex-) medewerker van zijn of haar WGA-loongerelateerde uitkering overgaat naar:

  • de WGA-vervolguitkering;
  • de WGA-loonaanvullingsuitkering.

Dit verschil betekent vaak een flink verlies in het inkomen. Zonder de Inkomen Gezond verzekering vallen inkomsten soms terug tot wel 30% van het salaris voor ziekte. Komt het inkomen door een WGA-hiaat onder 70% van het verzekerd jaarloon? Dan vult de Inkomen Gezond verzekering inkomsten aan tot maximaal 70% van het verzekerd jaarloon. Voor de WGA-hiaatuitkering heeft het verzekerd jaarloon een maximumhoogte. Dat is het geldende maximumloon sociale verzekeringen voor dat jaar.

Houdt het WGA-hiaat aan? Dan keren wij uit tot de AOW-leeftijd. Sazas hanteert hierbij als bovengrens de leeftijd van 70 jaar. Voor ziektegevallen met een eerste ziektedag die ligt voor 1 januari 2018, gebruikt Sazas als bovengrens een leeftijd van 67 jaar.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Inkomen Gezond verzekering