Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de Inkomen Gezond verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

  • Is uw medewerker korter dan twee jaar ziek, dan stopt de Inkomen Gezond-uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft deze medewerker ziek, dan kan hij of zij na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling.
  • Is uw medewerker op het moment van de beëindiging langer dan twee jaar ziek en heeft hij of zij een lopende Inkomen Gezond-uitkering, dan blijft de uitkering doorlopen.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Inkomen Gezond verzekering