Mijn premie voor de verzuimverzekering is gestegen, waardoor komt dit?

Op uw premie zijn verschillende zaken van invloed. Een belangrijk onderdeel hierin is de verzuimontwikkeling in Nederland. Verzuim zit sinds 2014 in een stijgende lijn door factoren als de vergrijzing, de verhoging van de AOW-leeftijd, griepgolven en de toename in het langdurig verzuim. Dit jaar zijn daar ook de gevolgen van personeelstekorten en toegenomen werkdruk nog bijgekomen.

Ook speelt het verzuim binnen uw bedrijf een rol. Heeft u afgelopen twee jaar te maken gehad met verzuim binnen uw bedrijf? Dan zal dit in veel gevallen leiden tot stijging van uw premie.

Al deze factoren bij elkaar, zorgt voor langer durende uitkeringen, en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen voor onder andere re-integratie. Wilt u meer weten over hoe uw premie berekend wordt? Lees er meer over in de brochure ‘Hoe komt uw premie tot stand?’. Heeft u een MKB verzuim-ontzorgverzekering? Dan wordt de premie op een andere manier berekend. Lees hier meer over in de brochure.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2023