Waarom is mijn premie voor de verzuimverzekering gestegen?

Op uw premie zijn verschillende zaken van invloed. Een belangrijk onderdeel hierin is de verzuimontwikkeling in Nederland. Verzuim zit sinds 2014 in een stijgende lijn door factoren als de vergrijzing, de latere AOW-leeftijd, griepgolven en de toename in het langdurig verzuim. Dit jaar zijn daar ook de effecten van het coronavirus nog bijgekomen. Het virus zorgt er niet alleen voor dat mensen flink ziek kunnen worden, ook heeft het gevolgen voor de reguliere zorg: deze wordt in piekperiodes uitgesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat het herstelproces van mensen die al (langdurig) ziek waren in veel gevallen langer duurt (of duurde) dan normaal.

Sazas verwacht daarnaast ook verschillende langetermijneffecten van het coronavirus voor de totale Nederlandse (beroeps)bevolking. Denk dan aan het verliezen van de baan, stress door onzekerheid over de toekomst, de zorg voor naasten met (langdurige) coronaverschijnselen of rouwverwerking door het verliezen van een dierbare. Deze situaties kunnen voor psychische klachten zorgen. Valt een medewerker hierdoor uit, dan is het vaak voor langere tijd en kunnen de kosten voor u als werkgever enorm oplopen.

Al deze factoren bij elkaar opgeteld, zorgt voor langer durende uitkeringen, en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen voor onder andere re-integratie . Dit moet allemaal door premies worden gedekt. Daarnaast kan de verzuimontwikkeling binnen uw eigen bedrijf nog een rol spelen. Wilt u meer weten over hoe uw premie berekend wordt? We hebben er een folder over gemaakt. Lees meer over hoe de premie voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt berekend.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2021

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: