Wanneer en hoe kan ik mijn verzuimverzekering opzeggen?

U kunt uw verzuimverzekering opzeggen via e-mail of brief. Wanneer u kunt opzeggen hangt van uw situatie af.


Eenjaarscontract

In het eerste jaar van uw verzuimverzekering kunt u de verzekering alleen per vervaldatum opzeggen. Die vervaldatum staat vermeld op uw polisblad, vaak is dat 1 januari. Wilt u opzeggen, doet u dat dan twee maanden voor de vervaldatum. Na afloop van uw eenjaarscontract kunt u deze dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Daarvoor hoeft u dus niet te wachten tot 1 januari.


Driejaarscontract

Opzeggen kan alleen bij afloop van de driejaarstermijn. U kunt de verzuimverzekering na afloop van de driejaarstermijn opzeggen óf weer verlengen voor drie jaar. Wilt u uw verzekering beëindigen, doet u dat dan twee maanden voor de vervaldatum. Bij driejaarscontracten wijzigt de premie jaarlijks op basis van het verzuimverloop. In november ontvangt u van ons uw premie voor het nieuwe premiejaar. Als de premie meer stijgt dan het met u afgesproken percentage, dan kunt u de verzekering tussentijds, met een opzegtermijn van twee maanden, opzeggen. Het met u afgesproken percentage vindt u terug op uw verzekeringsbewijs.



◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2023