Is de premiewijziging voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dit is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging (of –daling) voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Voor grote bedrijven wordt gekeken naar het eigen resultaat op het gebied van verzuim. De eventuele stijging (of daling) is afhankelijk een aantal zaken:

  • Het aantal verzuimmeldingen;
  • De hoogte van de uitgekeerde vergoedingen vanuit de verzekering;
  • De verwachte verzuimontwikkelingen voor het komende jaar.


    ◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2024