Hoe stelt Sazas de premie vast?

De premie voor de Sazas verzuimverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. In de brochure ‘Hoe komt uw premie tot stand?’ leggen we uit hoe de premie is berekend wordt.

Heeft u een MKB verzuim-ontzorgverzekering? Dan wordt er bij de berekening van de premie rekening gehouden met premiedemping. Hoe dit werkt leest u in de brochure ‘Premieopbouw MKB verzuim-ontzorgverzekering’ bekijken.Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2023