Privacy en AVG

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over hoe Sazas omgaat met uw privacy en de verplichtingen vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Factsheet Sazas & de AVG

In onderstaand factsheet leggen wij in het kort uit hoe Sazas omgaat met uw persoonsgegevens. Bekijk een grotere versie van de factsheet over Sazas & de AVG.

Wilt u meer weten over de AVG in het algemeen?
Hiervoor kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Veelgestelde vragen

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding van uw privacyrechten.
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
  • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Geldt de nieuwe privacywetgeving ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers?

Ja, de AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het maakt hierbij niet uit hoe groot uw bedrijf is. Of u nu mkb’er of zzp’er bent: als u persoonsgegevens verwerkt dan geldt de AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat 'een persoonsgegeven, elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Simpel gezegd: persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee men een specifiek persoon binnen een bepaalde groep kan aanwijzen.

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Gegevensverwerking is bijvoorbeeld het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. Verwerken bestaat uit alles wat je kunt doen met die gegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Wanneer Sazas persoonsgegevens laat verwerken door een andere partij, moet een 'verwerkersovereenkomst' worden afgesloten. Doel van deze overeenkomst is dat de andere partij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens (van bijvoorbeeld klanten) die Sazas aan derden verstrekt en dat dit goed wordt vastgelegd.

Moet tussen Sazas en de werkgever een verwerkersovereenkomst worden afgesloten?

Nee, er hoeft geen verwerkersovereenkomst afgesloten te worden. Voor het uitvoeren van onze dienstverlening (uw verzekeringsovereenkomst) bepaalt Sazas waarvoor en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Als werkgever hoeft u alleen de benodigde gegevens aan te leveren. Daarna is Sazas er verantwoordelijk voor.

Wat is een privacyverklaring?

Onder de AVG heeft Sazas een informatieplicht. Dit betekent dat wij onze (toekomstige) klanten duidelijk moeten informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen. Dit doen wij onder andere via de privacyverklaring op onze website.

Wat staat er in de privacyverklaring?

In de privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens. Ook leest u wat uw rechten zijn met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van maakt. Zo kunt u uw gegevens laten wijzigingen en heeft u recht op bekijken van uw gegevens.

Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

Uw bestaande rechten als betrokkene (de persoon die met de persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden) zijn onder de AVG aangescherpt en uitgebreid, namelijk met: