Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat 'een persoonsgegeven, elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Simpel gezegd: persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee men een specifiek persoon binnen een bepaalde groep kan aanwijzen.

Onder de AVG worden gegevens van organisaties of overleden personen niet als persoonsgegevens gezien.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd.
Let op: hier moet extra zorgvuldig mee worden omgegaan.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Privacy en AVG