Moet ik scholieren en studenten aanmelden voor de verzuimverzekering?

Wij hebben een speciale regeling voor scholieren en studenten. Of u hen moet aanmelden, is afhankelijk van twee voorwaarden: 


1. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA?

Dan moet u scholieren en studenten altijd aanmelden voor de verzuimverzekering. Dit komt door invoering van de Wet Beperking ziekte en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Door die wet komen tijdelijke medewerkers voor rekening van de eigenrisicodrager. Als u bij Sazas een eigenrisicodragersverzekering heeft afgesloten, dan neemt Sazas dit van u over.

2. Bent u geen eigenrisicodrager voor de WGA?

Als de studenten en scholieren bij het begin van hun dienstverband voldoen aan de studenten- en scholierenregeling van de Belastingdienst, dan kiest u zelf of u hen aanmeldt via MijnSazas voor uw verzuimverzekering. Als zij niet aan deze regeling voldoen, dan moet u de scholieren en studenten aanmelden.

Wat is de definitie van een scholier of een student?

  • Scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal volgens de Algemene kinderbijslagwet recht hebben op kinderbijslag.
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs.
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal volgens de Wet tegemoetkoming studiekosten recht hebben op een tegemoetkoming in studiekosten.
  • Buitenlandse studenten en scholieren die uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein komen.

Wilt u 13- en 14-jarige medewerkers verzekeren? Meld deze dan schriftelijk aan via het formulier Mutatie werknemersgegevens onderaan deze pagina. 

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Verzuimverzekering