Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor de verzekeringen van mijn medewerkers?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze wet regelt het basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd wordt de komende jaren regelmatig aangepast aan de stijging van de levensverwachting, totdat in 2022 de AOW-leeftijd van 67 jaar en drie maanden is bereikt. Hierdoor is de AOW-leeftijd van de verzekerde afhankelijk van zijn of haar geboortedatum. Vanaf 2022 wordt deze automatisch aangepast aan de levensverwachting. Een eventuele verhoging wordt vijf jaar van te voren aangekondigd. 

Al onze verzekeringen volgen de verhoging van de AOW-leeftijd. De uitkering van Sazas stopt wanneer de verzekerde zijn of haar AOW-leeftijd bereikt, of de leeftijd van 70 jaar bereikt als dit eerder het geval is. Deze leeftijd (70 jaar) gebruikt Sazas als bovengrens. Voor ziektegevallen met een eerste ziektedag die voor 1 januari 2018 ligt, gebruikt Sazas als bovengrens de leeftijd van 67 jaar.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vastgesteld dat de AOW-leeftijd niet verhoogd wordt tot 2024. Dit is bepaald op basis van de jaarlijkse schatting van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.


◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Verzuimverzekering