Hoe werkt de WIA-excedentverzekering (rekenvoorbeeld)?

Een 41-jarige arbeidsongeschikte medewerker verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 105.000,- per jaar. De werkgever heeft vanuit het oogpunt voor goed werkgeverschap een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De werkgever heeft gekozen voor een dekking van 75% en ook heeft hij gekozen voor de aanvullende dekking van 5% bij 80-100% arbeidsongeschiktheid van zijn medewerkers.

UWV heeft bepaald dat de medewerker volledig arbeidsongeschikt is (dit betekent voor 80% of meer arbeidsongeschikt zonder uitzicht op herstel). Hierdoor heeft de medewerker recht op een IVA-uitkering.

Hieronder geven we een rekenvoorbeeld over de inkomsten na 2 jaar ziekte van deze volledig arbeidsongeschikte medewerker.

De IVA uitkering is 75% over het loon tot de WIA-loongrens: 75% x € 71.628,- (WIA-loongrens 2024) = € 53.721,- per jaar. Dit is slechts 48% van het laatstverdiende loon.

Zonder de WIA-excedentverzekering is bovenstaand bedrag het inkomen dat deze medewerker zou krijgen na 2 jaar ziekte. Een groot inkomensverlies dus. Maar in dit geval heeft de werkgever wél een WIA-excedentverzekering afgesloten met een dekking van 75% + 5% extra dekking bij 80-100% arbeidsongeschikte medewerkers.

De medewerker is 80% arbeidsongeschikt verklaard. Hierdoor is het vergoedingspercentage 100%. Zie uitleg hierover onder het kopje ‘Hoogte van de WIA-excedentuitkering’.

De WIA-excedentuitkering wordt daardoor als volgt berekend: jaarloon boven de excedentdrempel x vergoedingspercentage x dekkingspercentage.

Hieronder berekenen we de WIA-excedentuitkering voor de arbeidsongeschikte medewerker:

Jaarloon boven excedentdrempel = € 105.000,- – € 71.628,- = € 33.372,-. € 33.372,- x vergoedingspercentage 100% x dekkingspercentage 80% = € 26.697,60.

Inkomen arbeidsongeschikte medewerker na 2 jaar ziekte met de WIA-excedentuitkering
De arbeidsongeschikte medewerker ontvangt nu dus nog € 53.721,- (IVA-uitkering) + € 26.697,60 (WIA-excedentuitkering) = € 80.418,60. Dit is 77% van het laatstverdiende loon. Het inkomensverlies is hierdoor een stuk lager.