Veiligheid en gezondheid op de werkvloer

Om te voldoen aan de arbowetgeving moet u een aantal maatregelen treffen op het gebied van preventie en veiligheid. Zo bent u wettelijk verplicht om regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Ook moet u uw medewerkers een preventiespreekuur aanbieden. Daar kunnen ze terecht met vragen over hun gezondheid met betrekking tot hun werk.

Preventie, voorkom verzuim

De wettelijke verplichtingen

Vanuit de arbowet bent u verplicht om een aantal maatregelen te nemen. Deze verplichtingen zijn bedoeld om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. Drie belangrijke maatregelen zijn:

1. Uitvoeren van een RI&E 

Heeft u personeel of huurt u medewerkers in? Dan moet u een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitvoeren, minimaal iedere vier jaar. Bij tussentijdse grote bedrijfswijzigingen (bijv. verhuizing) bent u verplicht om dat opnieuw te doen. En u wist het misschien niet: ook als een van uw kinderen klusjes doet, of een stagiair(e) bij uw bedrijf stage loopt, bent u dit verplicht. Met de RI&E inventariseert u de werkrisico’s in uw bedrijf, u evalueert ze en maakt een Plan van Aanpak. Hierna moet u uw RI&E in de meeste gevallen laten toetsen door een officieel goedgekeurde arbodienst of arbodeskundige. 

2. Bieden van een preventiespreekuur

Hebben uw medewerkers vragen over veilig en gezond werken? Bijvoorbeeld over risico's, persoonlijke beschermingsmiddelen of gezondheidsklachten die misschien te maken hebben met het werk? Dan kunnen zij het preventiespreekuur bezoeken. Vanuit de Arbowet bent u verplicht om dit uw medewerkers aan te bieden.

3. Bedrijfsarts toegang geven tot de werkvloer

Volgens de Arbowet moet de bedrijfsarts de werkvloer kunnen bezoeken. Zo kan hij of zij uw bedrijf en uw medewerkers beter leren kennen en u beter adviseren. Een bezoek geeft goed inzicht in de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers en de werkdruk. Vanuit de spreekkamer alleen kan de bedrijfsarts niet meemaken wat er op de werkvloer gebeurt.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De verplichtingen vanuit de Arbowet zijn erop gericht om de werkvloer veilig en gezond te houden. Dit is ook in uw voordeel. U bent ook verplicht om hierbij professionele hulp in te schakelen. Regelt u dit niet goed, dan loopt u de kans op een boete van de arbeidsinspectie.
Preventie, voorkom verzuim

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?