1e jaars ziekteverzuim akkerbouw gestegen

Het 1e jaars ziekteverzuim in de akkerbouw is in 2015 gestegen van 2,28% in 2015 naar 2,78% in 2015.  Het 2e jaars ziekteverzuim is licht gestegen van 0,43% naar 0,44%.

Percentage ziekteverzuim akkerbouw 2014 en 2015

Gemiddelde ziekteduur

Een werknemer is in 2015 gemiddeld 42,4 dagen ziek. In 2015 was dat 38,5. Tijdig handelen bij verzuim blijft belangrijk en vergroot de kans op succesvolle terugkeer naar werk. De aanpak in de eerste weken is doorslaggevend. En daarmee voorkomt u dat verzuim uitmondt in langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel is gestegen. Daarom blijft het van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.