Dossier verzuimcijfers 2015

Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat geldt ook voor de agrarische en groene sector. Sazas brengt jaarlijks het ziekteverzuim van de agrarische en groene sector in beeld. Dit zijn de verzuimcijfers over 2015.

Ziekteverzuim stabiel maar aandacht voor preventie steeds belangrijker

‘Het algemene beeld is dat het ziekteverzuim redelijk stabiel is, aldus Hans van Bussel algemeen directeur van Sazas. Dat is best bijzonder, als je weet dat de sector vergrijst. Dat laatste is wel een blijvend punt van aandacht voor de toekomst. We zullen als sector gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten, om werkend agrarisch en groen gezond te houden. Dat betekent ook een omslag in denken. Het voorkomen en verminderen van verzuim is niet genoeg meer. Daarnaast moeten we investeren in preventie. Zodat mensen gezond kunnen doorwerken en met plezier blijven werken” aldus Hans van Bussel.

Akkerbouw - ziekteverzuim-2015.jpg

Ziekteverzuimpercentage eerste en tweede jaar

Het verzuimpercentage (eerste plus tweedejaarsverzuim) is vrijwel gelijk gebleven van 3,44% in 2014 naar 3,43% in 2015. Het tweedejaars ziekteverzuim cijfer is ook redelijk stabiel van 0,55% in 2014 naar 0,56%. Daarmee scoort onze sector ruim onder het landelijk gemiddelde. 

De gemiddelde ziekteduur is gedaald

De gemiddelde ziekteduur over het eerste en tweede jaar inclusief deelherstel is gedaald. In 2014 was dit 41,0 en over 2015 was dit 38,0. De totale verzuimduur is met 3,0 kalenderdagen gedaald.

Kort en langdurig ziekteverzuim

De meeste zieken herstellen binnen 2-6 weken. In 11,5% van de gevallen duurde herstel langer dan 13 weken. 2,8% van de ziektegevallen is langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt. Dit percentage is iets gedaald ten opzichte van 2014 (3,2%).

De sectoren in beeld

Wilt u het ziekteverzuim in uw sector zien? Klik dan op uw sector.

Thema's

Hulp bij verzuim

U staat er niet alleen voor bij verzuim. Sazas helpt u met de aanpak. Bijvoorbeeld via ons programma VerzuimOnderDeDuim waarbij we helpen uw mensen gezond aan het werk te houden nu en in de toekomst gezond te houden.

Meer lezen

U kunt een verkorte versie van ons verzuimrapport downloaden. Dat doet u via onderstaande link.