Aantal keer gelezen:
 304

Bollenhandel

Het 1e jaars ziekteverzuim in de bollenhandel is in 2015 gestegen van 2,72% over 2014 naar 4,01% in 2015. Het 2e jaars ziekteverzuim is ook gestegen van 0,42% naar 0,75%.

Percentage ziekteverzuim bollenhandel 2015

Gemiddelde ziekteduur

De werknemer is gemiddeld 28,4 kalenderdagen. In 2014 waren dat 16,2 kalenderdagen. Dat maakt een goede aanpak van verzuim nog belangrijker. Tijdig handelen bij verzuim blijft belangrijk en vergroot de kans op succesvolle terugkeer naar werk. De aanpak in de eerste weken is doorslaggevend. En daarmee voorkomt u dat verzuim uitmondt in langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel is stabiel gebleven. Toch is het belangrijk dit verder omlaag te brengen voor een gezonde sector. Het blijft daarom van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: