1e jaars ziekteverzuim bollenteelt gestegen

Het 1e jaars ziekteverzuim in de bollenteelt is gestegen van 1,96% over 2014 naar 2,08% over 2015. Het 2e jaars ziekteverzuim is licht gestegen van 0,41% naar 0,36%.

Percentage ziekteverzuim bollenteelt 2015

Gemiddelde ziekteduur

Een werknemer is gemiddeld 25,1 kalenderdagen ziek. Dat was in 2014 nog 32,8. De ziekteverzuimduur is dus gedaald. Dat is een mooie verdienste. Tijdig handelen bij verzuim blijft belangrijk en vergroot de kans op succesvolle terugkeer naar werk. De aanpak in de eerste weken is doorslaggevend. En daarmee voorkomt u dat verzuim uitmondt in langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel is licht gestegen. Blijvende aandacht voor de veiligheid in en om het bedrijf blijft belangrijk.