1e jaars ziekteverzuim boomkwekerijen gedaald

Het 1e jaars ziekteverzuim in de boomkwekerijen  is in 2015 gedaald van 2,51 % in 2014 naar 2,22% in 2015. Een mooie verdienste voor de sector. Het 2e jaars ziekteverzuim is gestegen van 0,40% in 2014 naar 0,58% in 2015.

Percentage ziekteverzuim Boomkwekerijen 2015

Gemiddelde ziekteduur

Een werknemer is gemiddeld 31 kalenderdagen ziek. In 2014 was dat 39,9. Het blijft belangrijk bij ziekteverzuim meteen te sturen op re-integratie en deelherstel. Door in de eerste weken van verzuim het verschil te maken vergroot u de kans op succes. Dat voorkomt dat verzuim langer duurt dan onnodig.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel is fors gestegen. Dit blijft een aandachtspunt voor de branche. Het blijft belangrijk te investeren in de veiligheid in en om het bedrijf.