1e jaars ziekteverzuim fruitteelt gedaald

Het 1e jaars ziekteverzuim in de fruitteelt is in 2015 gedaald van 1,51% in 2014 naar 1,23% in 2015. Een mooie verdienste voor de sector als geheel. Het 2e jaars ziekteverzuim is ook gedaald van 0,27% in 2014 naar 0,24% in 2015.

Percentage ziekteverzuim fruitteelt 2015

Gemiddelde ziekteduur

De werknemer is gemiddeld 43,1 kalenderdagen ziek in 2015. In 2014 lag dat op 46,8. Dat is gedaald. Een mooie verdienste. Tijdig handelen bij verzuim blijft belangrijk en vergroot de kans op succesvolle terugkeer naar werk. De aanpak in de eerste weken is doorslaggevend. En daarmee voorkomt u dat verzuim uitmondt in langdurig verzuim.