Eerstejaars ziekteverzuim hovenierssector licht gestegen

Het 1e jaars ziekteverzuim in de hoveniers- en groenvoorzieningsector is licht gestegen van 3,49% over 2014 naar 3,51% over 2015. Het 2e jaars ziekteverzuim is licht gestegen van 0,54% over 2014 naar 0,56% over 2015.

Percentage ziekteverzuim hoveniers 2015

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur is gedaald van 24,3 naar 20,4. Dat is een mooie verdienste. Snel handelen bij verzuim vergroot de kans op succes op terugkeer naar werk. De eerste paar weken bij verzuim zijn doorslaggevend. In die periode handelen loont en kan onnodig langdurig verzuim helpen voorkomen.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel is verdubbeld. Dat is een punt van aandacht voor nu en in de toekomst. Investeren in de veiligheid in en om het bedrijf blijft dus belangrijk.