Eerstejaars ziekteverzuim veehouderij gedaald

Het 1e jaars ziekteverzuim in de veehouderij is gedaald van 2,78% in 2014 naar 2,36% in 2015. Ook het 2e jaars ziekteverzuim is gedaald van 0,58% in 2015 naar 0,43% over 2015. Een mooie verdienste voor de sector.

Percentage ziekteverzuim veehouderij 2015

Gemiddelde ziekteduur

Gemiddeld is een werknemer 35,2 kalenderdagen ziek. In 2014 was dat 32,8. Tijdig handelen bij verzuim blijft belangrijk en vergroot de kans op succesvolle terugkeer naar werk. De aanpak in de eerste weken is doorslaggevend. En daarmee voorkomt u dat verzuim uitmondt in langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel is verdubbelen. Investeren in machineveiligheid en aandacht voor veilig werken blijft dus belangrijk nu en in de toekomst.