Hoe reageert u goed op psychische klachten?

Een van de meest voorkomende oorzaken van verzuim is psychische klachten. Waaronder ook veel stressklachten, dat zien we ook terug in onze sector. Steeds meer mensen ervaren druk op het werk en ook privé. Ook de gevolgen van de crisis zijn merkbaar voor veel organisaties. Hetzelfde werk moet door minder werknemers gedaan worden. Dat leidt tot minder flexibiliteit en een hogere werkdruk binnen een organisatie. Dit kan ervoor zorgen dat werknemers stress klachten ontwikkelen.

Hoe kunt u als werkgever stress herkennen?

Soms is stress ook zichtbaar. Symptomen van stress kunnen bijvoorbeeld zijn: regelmatig ziekmelden, opvallend lagere productiviteit en een moeizame samenwerking en relatie met collega’s. Als een medewerker zich echt anders gaat gedragen en dit opmerkt, kunt u hierover in gesprek gaan.

Hoe gaat u als werkgever op de juiste manier om met zulke gedragsveranderingen, zodat uw werknemer tijdig in staat is het werk te hervatten? Lees onderstaande tips.  

1. Houd de werknemer betrokken bij het werk

Als een werknemer langdurig afwezig is vanwege stress, kan het lastig worden terug te gaan naar het werk. De drempel wordt steeds hoger, door schaamte bijvoorbeeld. . Alleen het drinken van een kop koffie samen kan dit al tegengaan. Het werk en het spreken van collega's kan een positieve bijdrage leveren in het herstel.

2. Laat planning en regie zo mogelijk over aan de werknemer

Laat aan uw werknemer weten wat u van hem verwacht, maar breng het op een prettige manier. Geef aan dat er wat moet veranderen in de wijze van werken, omdat dit nu duidelijk tot stress klachten leidt bij de werknemer. Geef de werknemer zelf de mogelijkheid hier een oplossing voor aan te dragen. Dat vergroot bij de werknemer het gevoel zelf de oplossing voor het probleem te dragen.

3. Breng een bedrijfsarts tijdig met de werknemer in contact

Wanneer de werknemer zelf al contact heeft gelegd met een huisarts of therapeut, dan is het achteraf lastig om deze begeleiding te vervangen. Het is echter van belang om in een vroeg stadium een melding van de arbeidsongeschiktheid te doen bij uw verzekeraar en arbodienst, zodat zij tijdig voor u aan de slag kunnen met een plan van aanpak.

4. Kijk naar de situatie op de werkvloer waar de psychische klachten zijn ontstaan

Op deze manier voorkomt u dat de werknemer terugvalt bij de terugkeer op de werkvloer. Maar ook voorkomt u op deze manier dat collega’s, die zich in dezelfde situatie bevinden als de uitgevallen werknemer, door dezelfde oorzaak zullen uitvallen.

5. Neem klachten serieus

Onthoud dat psychische klachten vaak op het eerste gezicht niet waar te nemen zijn bij de werknemer. Als u als werkgever een klacht niet serieus neemt, zal de werknemer zich in mindere mate welkom voelen op het werk door het gebrek aan wederzijds begrip.

Samenvattend

Zorg ervoor dat u tijdig ingrijpt bij stress. Soms kunt u voorkomen dat iemand uitvalt met stressklachten. Meldt een werknemer zich ziek? Zorg dat u dan tijdig de stappen zet die herstel kunnen bevorderen. Het meeste succes heeft u bij de aanpak van dit soort klachten, als u er op tijd bij bent.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over verzuim en hoe u dit kunt voorkomen en beheersen? 

Gepubliceerd op 12 april 2016