Verzuimcijfers
leeftijd en vergrijzing agrarisch en groen

Hoe ontwikkelt in agrarische en groene sector het verzuim zich? En belangrijk hoe houdt u uw personeel gezond nu en in de toekomst?

Ziekteverzuimpercentage

Het verzuimpercentage is het aantal werkbare dagen, dat verloren is gegaan aan ziekteverzuim. In onderstaande tabel ziet u dat het eerstejaars ziekteverzuimpercentage. Wat opvalt is dat het verzuimpercentage stijgt naarmate de leeftijd stijgt. Dat wil overigens niet zeggen dat oudere werknemers vaker ziek zijn en zich vaker ziekmelden. Wel zien we terug in de cijfers- dat als een oudere werknemer zich ziekmeldt er echt wat aan de hand is- en dus gemiddeld ook langer ziek blijft. Dat heeft een rechtstreekse invloed op het ziekteverzuimpercentage.

Gemiddelde leeftijd

Dat de gemiddelde leeftijd in de agrarische en groene sector stijgt- dat zien we ook terug bij Sazas. De gemiddelde leeftijd van onze werknemers stijgt namelijk ook. In 2011 lag de gemiddelde leeftijd op 37,1 in 2015 op 38,7. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd van werknemers langzaamaan stijgt.

Deelsectoren in agrarisch en groen

Er zijn overigens grote verschillen waar te nemen tussen de deelsectoren en de leeftijdsverdeling van werknemers. Bos en Natuur heeft bijvoorbeeld relatief veel oudere werknemers in dienst. Dat geldt ook voor de bollenhandel. De vollegrondsteelt heeft bijvoorbeeld juist meer jonge werknemers. Iedere deelsector en ieder bedrijf heeft daarom dus zijn eigen uitdagingen nu en in de toekomst. Lees meer in ons verzuimrapport.

Hoe houdt u uw mensen gezond?

Er is allereerst geen pasklare oplossing om uw medewerkers gezond te houden. Dat neemt niet weg dat er veel is wat u kan doen uw mensen gezond te houden. Overigens staat u er in uw aanpak niet alleen voor. U kunt hiervoor altijd Sazas inschakelen. Wij helpen u mee uw bedrijf mensen en gezond te houden en de verzuimkosten omlaag te brengen. Nu en in de toekomst!

1. Breng de leeftijdsverdeling in kaart

Voor u weet waar u veranderingen aan kunt brengen- is het belangrijk eerst goed inzicht te hebben in de situatie in uw bedrijf. Breng in kaart hoeveel werknemers u in elke leeftijdscategorie heeft. Zijn er in uw bedrijf gemiddeld meer jongere of oudere werknemers? Dat geeft u nu al inzicht in mogelijke toekomstige knelpunten. Koppel het ook aan de werkzaamheden. Zet uw mensen ook goed in. De kennis en ervaring van een oudere werknemer is van onschatbare waarde voor een jongere werknemer. Een evenwichtige personeelsverdeling is dus belangrijk voor elk bedrijf.

2. Zorg voor werk dat bij de leeftijd past

Zwaar fysiek werk kan een werknemer niet zijn hele volhouden. Dat begrijpen we allemaal. Toch zie je vaak dat een werknemer te lang fysiek werk blijft doen en klachten krijgt. Beter is om eerder in te grijpen en het onderwerp belastbaarheid eerder bespreekbaar te maken. Mogelijk kan een werknemer op leeftijd dan doorgroeien naar een andere rol en wordt verzuim hiermee voorkomen en bespaart u dus ook op uw verzuimkosten in de toekomst. Hiervoor kunt u gebruik maken van de vitaliteitscan van onze samenwerkingspartner Stigas op bedrijfsniveau of individueel niveau.

3. Stimuleer een gezonde leefstijl

Hoe gezond je oud wordt is natuurlijk heel verschillend. Een gezonde leefstijl draagt wel op een positieve manier bij. Regelmatige beweging, weinig stress, goede voeding en voldoende slaap en herstelmomenten zijn belangrijk. Veel werkgevers vinden het lastig zich te 'bemoeien' met de leefstijl van hun werknemers. Dat voelt als een privékwestie. U kunt het ook anders gaan benaderen door uw werknemers te ondersteunen en helpen in hun gezondheid. Houd de verandering simpel en klein, zodat het ook behapbaar is. Een kleine actie kan een groot verschil maken. Zorg voor gratis fruit op het werk, ga samen buiten wandelen tijdens de lunch, zorg voor voldoende pauzes en afwisseling in het werk. En zorg voor een open bedrijfscultuur waarin uw werknemers gemakkelijk naar u toekomen met problemen- of dat nu op het bedrijf op privé is. Zo voorkomt u samen verzuim- nu en in de toekomst.

Meer weten

Kijk voor de belangrijkste kengetallen over verzuim, ons dossier verzuimcijfers 2015. Bent u nog geen klant en wilt u wel kennis maken met de alles-in-1 aanpak van Sazas die helpt uw bedrijf gezond te houden en uw verzuimkosten laag te houden? Neem dan contact op met onze klantenservice of vraag vrijblijvend een offerte op via onze offertetool rechts.

Gepubliceerd op 18 oktober 2016