Verzuimrapport 2016

Begin 2017 is het verzuimrapport over het kalenderjaar
2016 verschenen. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

 

Doel

Het verzuimrapport* heeft als doel trends te ontdekken, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om de bedrijven in agrarisch en groen gezond te houden.

 

Resultaat

Sazas geeft jaarlijks het verzuimrapport over de sector agrarisch en groen uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder onze agrarische en groene klanten van Sazas die
ook verzuimbegeleiding hebben. De ketenaanpak die bestaat uit preventie- verzekeren-verzuimbegeleiding
en re-integratie zorgt ervoor dat het ziekteverzuim lager is dan het landelijk gemiddelde in Nederland. Wel is het verzuimpercentage over 2016 licht gestegen.

Kijk hieronder voor de meest opvallende feiten. Artikelen met meer informatie over uitgelichte onderwerpen. Of download het hele rapport onderaan deze pagina.

Verzuimrapport-2016-Sazas.PNG

De meest opvallende facts van 2016:

3,65 %
Percentage werkbare dagen, verloren gegaan door ziekteverzuim
5,6 %
Hoogste verzuimpercentage bij bedrijfsgrootte 100-199 werknemers
41,1
... dagen is de totale verzuimduur van zieke werknemers in 2016


Interventies ter voorkoming van verzuim

Als onderdeel van de verzuimbegeleiding in zowel het eerste als tweede ziektejaar werden afgelopen jaar 454 interventies ingezet. Sazas zet bovengemiddeld veel interventies in. Zo houden we samen de sector gezond.

► Lees meer over de inzet van interventies.