Klanten laten zich bijpraten tijdens relatiedag

Verzuimontwikkelingen, duurzame inzetbaarheid, het premiebeleid voor 2018, nieuwe Sazas-producten en -diensten én een kijkje achter de schermen bij voetbalclub PSV. Dit waren de belangrijkste ingrediënten voor de Sazas-relatiedag die afgelopen dinsdag plaatsvond in Eindhoven. Zo’n 45 relaties lieten zich hier bijpraten over de ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid en maakten kennis met ‘De Smaak van Sazas’.

Naast Eindhoven, vonden ook relatiedagen plaats in Zwolle en Rotterdam. Als er één locatie in Eindhoven beeldbepalend en aansprekend is, dan is het wel het Philips Stadion van voetbalclub PSV. Dit stadion, in het hart van de stad, vormde afgelopen dinsdag het toneel voor de Sazas-relatiedag, die draaide rond het thema ‘De Smaak van Sazas’. De dag werd - letterlijk én figuurlijk - afgetrapt met een rondleiding door het Philips Stadion: de Sazas-relaties mochten onder meer een kijkje nemen in de persruimte, de business lounges en de kleedkamers. Een programmaonderdeel dat, gezien de vele positieve reacties, zeer in de smaak viel. 

Positieve geluiden

Na het ontspannen begin was het tijd voor het ‘echte’ werk en startte het officiële programma. Inge Suijker, adviseur arbeidsvoorwaarden bij werkgeversorganisatie AWVN, ging in op de economische situatie, de accenten in de cao’s en op wat zoal wordt ingebracht aan de onderhandelingstafels. Haar boodschap over de economische situatie was positief. “De economische groei was nog nooit zo groot en de werkloosheid daalt sneller dan verwacht. Maar de behoefte aan personeel zal in de toekomst afnemen, onder meer door de toenemende automatisering.”

Benadrukt werd ook dat de vraag naar flexibele krachten en uitzendpersoneel toeneemt. Op de vraag of de aanwezige Sazas-klanten dat ook terugzien binnen hun eigen bedrijf, kon niet iedereen instemmend antwoorden. “Wij hebben vooral vast personeel”, zo zei één van de aanwezigen. “We hebben op ons bedrijf namelijk behoefte aan gespecialiseerde mensen. Als we deze in huis hebben, willen we ze vasthouden!”

Duurzame inzetbaarheid als speerpunt

“Naast het feit dat steeds meer afspraken worden gemaakt over flexibiliteit, Het Nieuwe Werken en mantelzorg, is duurzame inzetbaarheid hét item in de hedendaagse cao’s. In tachtig procent van de cao’s worden afspraken gemaakt over dit onderwerp. Werkgevers vinden het belangrijk om hierin te investeren; ze beseffen dat dit een manier is om verzuim te verminderen. Het gemiddelde budget voor duurzame inzetbaarheid komt uit op 500 euro per medewerker per jaar. De uitdaging is vooral om medewerkers te activeren om hier daadwerkelijk iets mee te doen.”

Tot slot ging Suijker in op de actuele items aan de cao-onderhandelingstafels. Een ‘hot item’ hierbij is het derde WW-jaar. Tot 1 januari 2016 kreeg een medewerker maximaal 38 maanden WW, inmiddels is dat teruggebracht naar 24 maanden. Vanuit de vakbonden bestaat echter de wens om dit derde WW-jaar te ‘repareren’; dit moet dan worden geregeld via de cao’s. “Ik verwacht dat dit er uiteindelijk doorheen zal komen”, gaf Suijker aan.


Nieuwe Arbowet

Daarna was het de beurt aan René Pietersma en Theo van der Helm, die de aanwezigen bijpraatten over de ontwikkelingen binnen Sazas. Pietersma, die productmanager is bij Sazas, zoomde onder meer in op een aantal productaanpassingen. Onder meer de stijging van de AOW-leeftijd vormde aanleiding hiervoor. “Sazas hanteert nu de leeftijd van 67 jaar als AOW-bovengrens. Maar omdat de stijging van de AOW-leeftijd nog wel even doorgaat, zijn we gaan nadenken over een betere en meer toekomstbestendige AOW-bovengrens in onze producten. Vanaf 2018 schroeven we deze daarom op naar 70 jaar.”

Ook ging Pietersma in op de nieuwe Arbowet, die op 1 juli van kracht werd. In deze nieuwe wet is meer aandacht voor verzuimpreventie en het handelen van de bedrijfsarts. Daarnaast heeft een medewerker de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen wanneer hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Sazas heeft deze wijzigingen inmiddels verwerkt in haar producten en op deze manier de zaken optimaal geregeld voor haar klanten, zo benadrukte Pietersma.

Ook de trends in verzuim kwamen aan bod. Hoewel de agrarische en groene sector nog altijd relatief goed scoort, stijgt het verzuim en neemt ook de verzuimduur toe. Dat komt enerzijds door de vergrijzing en anderzijds door de economische situatie; doordat het beter gaat in ons land zijn medewerkers minder ‘bang’ om zich ziek te melden. . “Het ziekteverzuim blijft in de toekomst waarschijnlijk hoog; onder meer door de opmars van ‘nieuwe’ ziekten als burn-out.”

Sazas helpt

Ondernemers staan er echter niet alleen voor: Sazas helpt hen bij het onder controle houden van hun verzuim, zo benadrukte René Pietersma. Naast de bestaande diensten - onder andere verzuimbegeleiding en re-integratie, de inzet van een WIA-expert, werkplekonderzoeken en interventies - heeft Sazas recent enkele nieuwe diensten toegevoegd aan haar pakket. “Zo introduceren we de Verzuimexpert, die de verzuimsituatie binnen een bedrijf onder de loep neemt en kijkt hoe het verzuim kan worden teruggebracht. Ook komt er een E-spreekuur, waarbij medewerkers, waarbij sprake is van deelherstel, via de computer contact kunnen leggen met de bedrijfsarts. Dat scheelt extra werkverzuim. En vanzelfsprekend blijven we onverminderd focussen op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Kortom: we ondersteunen concreet bij het terugdringen van het verzuim. ‘Sazas helpt’, dat is waar we voor staan!”


Smaak verbeteren

Ook de premieontwikkeling was een belangrijk item tijdens de relatiedag. Onder andere vanwege de hogere AOW-leeftijd, de toename van het verzuim en de doorgevoerde productverbeteringen gaan de meeste premies in 2018 omhoog. Concreet stijgt de premie van het PLUS-product van Sazas in 2018 van 0,79 naar 0,90 procent. “We realiseren ons dat dit een forse toename is”, gaf Theo Van der Helm, manager commercie bij Sazas, toe.

Tot slot bracht Van der Helm het nieuws dat Sazas, van oudsher bekend als een verzekeraar voor de agrarische en groene sector, haar diensten uitbreidt naar het andere sectoren. “Dat heeft geen gevolgen voor de premies”, benadrukte de commercieel manager naar aanleiding van vragen uit de zaal. “We gaan namelijk sectoraal te werk en zullen de diverse sectoren strikt gescheiden houden. En het behoud van en een goede service voor bestaande klanten is voor ons net zo belangrijk als het werven van nieuwe klanten. Maar we merken dat ‘De Smaak van Sazas’ kansen biedt voor verdere groei. Klanten waarderen onze goede bereikbaarheid, onze korte lijnen, onze persoonlijke benadering, de snelheid en het gemak dat we bieden en het feit dat we alles in één hand houden. En deze ‘smaak’ willen we de komende jaren verder verbeteren; bijvoorbeeld door te investeren in klantgemak en bereikbaarheid.”

Ter afsluiting van de relatiedag konden de klanten napraten onder het genot van een lunch. Ook mochten ze een kookboek mee naar huis nemen, met daarin ook de favoriete recepten van de Sazas-accountmanagers. Zo kunnen zij ook thuis genieten van de ‘Smaak van Sazas’.

Download onderaan deze pagina de presentaties van de relatiedag.

Gepubliceerd op 13 oktober 2017

Niet gevonden waar u naar zocht?