Interventies en verzuim

Komt een werknemer ziek thuis te zitten, dan kan een interventie helpen een werknemer weer gezond aan het werk te krijgen. Dit zijn acties die erop gericht zijn om de betreffende werknemer weer aan het werk te helpen; denk bijvoorbeeld aan een mediationtraject of een training. Sazas zette afgelopen jaar 454 interventies in. Dit is bovengemiddeld veel, maar wel een must om de sector - letterlijk en figuurlijk - gezond te houden.

Infographic over verzuim en interventies

Wat doet Sazas voor u- als het gaat om de inzet van interventies?

17 fysieke trajecten, 26 psychische trajecten, 37 combi-trajecten, 128 spoor twee-trajecten (hierbij wordt de werknemer begeleidt naar werk bij een ander bedrijf of in een andere sector), 14 mediationtrajecten, 34 maal inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk, 198 arbeidsdeskundige onderzoeken en 172 werkplekonderzoeken (hierbij worden de risico’s op de werkplek in kaart gebracht).

Interventies voor verminderen en voorkomen verzuim

Dat zijn in vogelvlucht de belangrijkste interventies die Sazas in 2016 inzette, als onderdeel van de ingezette verzuimbegeleiding. Al deze interventies zijn erop gericht om werknemers die ziek thuis zitten zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, maar soms ook om verzuim te voorkomen. 

Een complete aanpak werpt zijn vruchten af

Volgens Sazas dragen de vele interventies, en met name de ketenaanpak van Sazas, ertoe bij dat het ziekteverzuim in de agrarische sector relatief laag is. Met een verzuimpercentage van 3,65 procent ligt het verzuim in de agrarische en groene sector beduidend lager dan in veel andere economische sectoren. Maar we zien wel dat het verzuim stijgt.

Interventies als onderdeel van onze complete aanpak

“Sazas richt zich niet alleen op verzekeren, maar zet - samen met arbodiensten - ook in op verzuimpreventie, het begeleiden van uitgevallen werknemers en een voorspoedige en duurzame re-integratie “, zegt Hans van Bussel, Algemeen Directeur bij Sazas. “Met deze ketenaanpak gaat Sazas verder dan veel andere verzekeraars en worden werkgevers volledig ontzorgd. Wij stellen alles in het werk om zaken rondom ziekte en preventie zo goed mogelijk te regelen en werknemers die uitvallen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Interventies op maat zijn een belangrijk onderdeel van deze ketenaanpak.”

Meer weten?

Voor meer informatie over de interventies die Sazas kan inzetten en de mogelijkheden voor uw bedrijf, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sazas via tel. 088 56 79 100 of e-mail info@sazas.nl.