Aantal keer gelezen:
 336


Verzuim en leeftijd

Werknemers in de agrarische en groene sector worden gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat zaken als vitaliteit, ergonomie, leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzaam werken steeds belangrijker worden. Oudere werknemers zijn in de regel niet vaker ziek, maar gemiddeld wel langer. Dat zorgt ervoor dat het verzuimpercentage gemiddeld stijgt naarmate de leeftijd stijgt.

Oudere werknemers zijn dus langer ziek zo blijkt uit de SAZAS verzuimcijfers.  Met een eerstejaars verzuimpercentage van gemiddeld 6,8 procent kent de leeftijdscategorie vanaf 60 jaar het hoogste ziekteverzuim. Ter vergelijking: onder werknemers tot 25 jaar ligt het eerstejaars verzuim op 1,2 procent. Het gemiddelde verzuimcijfer over alle leeftijdscategorieën komt uit op 3,65 procent.
Verzuim en leeftijd

Vergrijzing zet door

Deze cijfers laten zien dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor en te investeren in de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. We moeten met zijn allen immers ook  steeds langer doorwerken. De vergrijzing in Nederland zet door. In het MKB en ook in agrarisch en groen. We worden allemaal steeds ouder en dat geldt ook voor de werknemer in agrarisch en groen. In 2016 was 13,6 van de werknemers van de SAZAS-bedrijven 56 jaar of ouder, een jaar eerder was dit nog 13 procent.

Aanpak van verzuim en leeftijd

Deze trend zal de komende jaren verder doorzetten. SAZAS stuurt ook actief om onder deze leeftijdsgroep het verzuim omlaag te brengen. Zo zetten we bij verzuim meteen een bedrijfsarts in om ervoor te zorgen dat we een duurzame oplossing vinden waardoor de werknemer het werk weer voor langere tijd kan hervatten. Maar ook u als werkgever kan veel doen om uw personeel gezond aan het werk te houden, nu en in de toekomst.

Tips om uw personeel gezond te houden

Als werkgever kunt u een heleboel doen om uw oudere werknemers gezond aan het werk te houden. Onze tips.

  • Houd rekening met de belastbaarheid van uw medewerkers. Wees alert op een reële belastbaarheid qua werkzaamheden, nu en in de toekomst.
  • Zorg ervoor dat werknemers de mogelijkheid hebben om te switchen van werkzaamheden binnen het bedrijf en op oudere leeftijd minder belastend werk kunnen doen.
  • Ga met uw werknemers in gesprek over leefstijl en ondersteun als werkgever een gezonde leefstijl.
  • Zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek. Ook dit draagt bij aan een gezondere werkplek en minder ongelukken en hierdoor aan een lager verzuim.

Wij helpen u graag

SAZAS ondersteunt u graag met praktische tips en advies om uw oudere werknemers gezond aan het werk te houden. U kunt ook uw eigen exemplaar van het verzuimrapport downloaden.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: