Verzuim naar ziektebeeld

 

Preventie fysieke klachten en werkstress belangrijker dan ooit

Klachten aan rug en ledematen veroorzaakten afgelopen jaar het meeste verzuim op bedrijven in de agrarische en groene sector. Maar psychische klachten zijn in opmars: het verzuim door psychische klachten is inmiddels net zo ‘groot’ als het verzuim als gevolg van rugklachten. Aandacht voor ergonomie én voor het voorkomen van werkstress is daarom een must.

Ziekteverzuim per diagnose 2014 2015 2016

In het verzuimrapport ‘Een gezonde aanpak van verzuim’  van Sazas wordt onder andere ingezoomd op de belangrijkste oorzaken van verzuim. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het aantal ziektedagen dat elke afzonderlijke klacht heeft gekost. In 2016 kwam 41 procent van het totale verzuim op het conto van klachten aan rug en ledematen; hierbij gaat het onder meer om klachten aan pols, ellenboog en schouder.

Oorzaken rugklachten

De oorzaken van de vele klachten aan rug en ledematen schuilen onder meer in overbelasting, leeftijd en soms ook een bedrijfsongeval. Daarnaast werken werknemers vaak te lang door met klachten, met als resultaat dat deze verergeren en werknemers bij uitval minder snel weer aan het werk zijn.

Rugklachten en psychische klachten op zelfde niveau

Opvallend is ook dat er in 2016 voor het eerst net zoveel ziekteverzuim was door psychische klachten als door rugklachten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er binnen de agrarische en groene sector steeds meer aandacht is voor stress, werkdruk en psychische klachten en deze zaken hierdoor makkelijker bespreekbaar worden. Dit verlaagt voor werknemers de drempel om zich ziek te melden bij psychische klachten. Deze trend is namelijk ook verder in het MKB te zien.

Wat kunt u doen om uw bedrijf gezond te houden?

Het advies aan u als werkgever is om enerzijds in te zetten op het voorkomen en beperken van klachten aan rug en ledematen. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van ergonomische hulpmiddelen, het bieden van afwisseling in werkzaamheden gedurende de werkdag, ervoor te zorgen dat werknemers met beginnende klachten tijdig een arts bezoeken en te investeren in voorlichting en in gericht werkplekonderzoek en -advies.

Anderzijds is ook aandacht voor werkdruk en -stress belangrijk. Goede functioneringsgesprekken zijn bijvoorbeeld essentieel; belangrijk is dat zowel werkgevers als werknemers hierbij de kans krijgen om te vertellen waar ze tegenaan lopen. Let ook goed op verandering in gedrag. Ziet u dat een werknemer wat stiller wordt? Of er moe ziet? Of merkt u iets anders op? Ga dan altijd in gesprek hierover. Dan kunt u tot een oplossing komen die het verschil maakt. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de website Week van de werkstress waar u ook veel informatie kunt vinden.

Meer weten?

Sazas kan u helpen met het voorkomen en verminderen van stress en de kosten van verzuim. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze klantenservice  tel. 088 56 79 100 of e-mail info@sazas.nl.