Verzuim stijgt

Het verzuim in de agrarische en groene sector was jarenlang stabiel, maar het verzuim is in 2016 licht gestegen. Wat zijn de oorzaken hiervan? Wat betekent dat voor u als ondernemer? Hoe vertaalt u de verzuimcijfers naar uw dagelijkse praktijk? Wist u dat veel kunt doen om het verzuim omlaag te brengen of nog beter- te voorkomen? Meer over het verzuim in de sector en onze tips voor minder verzuim.

Tabel stijgend verzuim in agrarische sector

Jarenlang was het verzuim in de agrarische en groene sector stabiel, maar het verzuim is in 2016 licht gestegen. Terwijl de agrarische en groene sector in 2015 nog een gemiddeld verzuimpercentage van 3,43 procent kende, liep dat afgelopen jaar op naar 3,65 procent. Dit blijkt uit de verzuimcijfers over 2016 van Sazas. Onder meer de omvangrijke griepgolf van 2016 veroorzaakte deze stijging, maar ook schaalvergroting en vergrijzing in de sector waren hier debet aan.

Verzuimstijging stabiel houden

Waarschijnlijk neemt het verzuim binnen de agrarische en groene sector de komende jaren verder toe. De gemiddelde leeftijd van werknemers blijft namelijk stijgen en oudere werknemers zijn niet vaker ziek, maar blijven gemiddeld genomen wel langer ziek. Zo blijkt uit het rapport ‘Een gezonde aanpak van verzuim’ van Sazas.

Tips voor minder verzuim

U kunt als werkgever veel doen om verzuim terug te dringen, en op deze manier ook flink wat kosten besparen. Komt een werknemer thuis te zitten, dan kost dat u veel extra geld, tijd en regelwerk. Onze tips.

  • Zorg dat u inzicht heeft de situatie van uw bedrijf en het personeelsbestand. Heeft u veel oudere werknemers in dienst of juist veel jongere werknemers? Is sprake van een onevenwichtige leeftijdsverdeling in uw bedrijf? Dan kunt u, bijvoorbeeld bij sollicitaties ook sturen op een meer gelijkmatige leeftijdsopbouw.
  • Ga in gesprek met uw mensen. Hoe ervaren zij het werk? Waar lopen ze tegenaan? Wat loopt goed? Wat kan beter? Met deze uitkomsten kunt u aan de slag. Met wat simpele aanpassingen kunt u soms al veel bereiken.
  • Zijn er verbeteringen mogelijk op de werkplek, waardoor een werknemer gezond kan blijven werken? Laat een werkplekonderzoek uitvoeren door Sazas, om zo verbeterpunten op de werkplek in beeld te brengen. Voor u als klant  is een werkplekonderzoek gratis.

Wij helpen u graag

Met praktische tips en advies om het verzuim op uw bedrijf terug te dringen. Wilt u hulp bij de aanpak van verzuim?

Neem contact op met onze klantenservice via tel. 088 56 79 100 of e-mail info@sazas.nl.