25 jaar ontwikkelingen in verzuim

Verzuimverzekeraar Sazas bestaat 25 jaar. In deze periode veranderde de wereld van ziekte en verzuim volledig. De rode draad? Dat er steeds méér risico op het bordje van de werkgever is komen te liggen. En het voorkomen van verzuim is een belangrijkere rol is gaan spelen. Bijzonder is dat werkgevers en medewerkers deze uitdagingen sámen hebben opgepakt.

Eelco de Haan (l) en Hans van Bussel (r) 

Samen sta je sterk

Al 25 jaar helpen wij bedrijven op het gebied van verzuim. We legden onze wortels in de agrarische en groene sector. Inmiddels helpen wij de hele mkb-sector bij het voorkomen van verzuim.
Uniek is volgens Hans van Bussel, algemeen directeur en Eelco de Haan, financieel directeur, dat werkgevers en medewerkers in de agrarische en groene sector de extra risico’s die sinds 1993, het jaar waarin Sazas is opgericht, op hen afkwamen echt sámen oppakten. ‘Ze voelen dit als een gezamenlijke taak’, zegt Van Bussel. ‘Een mooi voorbeeld hiervan is ook de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die in 2005 de WAO verving. Deze wet kijkt vooral naar wat een zieke medewerker nog wél kan. De extra financiële risico’s die dit met zich meebracht voor medewerkers, hebben werkgevers en medewerkers samen afgedekt met de PLUS-verzekering van Sazas. Dit voorkomt dat medewerkers te ver teruggaan in inkomen. Binnen de sector bestaat dus echt een cultuur van ‘voor elkaar zorgen’. Dat komt waarschijnlijk doordat de agrarische en groene sector veel kleine bedrijven en familiebedrijven telt, met medewerkers die erg betrokken zijn.’ 

Agrosector wordt steeds meer hightech

Deze cultuur draagt er volgens Van Bussel ook toe bij dat het ziekteverzuim in de agrarische en groene sector lager ligt dan het landelijk gemiddelde. En dat al jarenlang. Of de technologische vooruitgang ook invloed heeft op het verzuim, is volgens De Haan lastig te zeggen. ‘De afgelopen jaren is de agrosector steeds meer ‘hightech’ geworden: bloemen komen op roltafels naar de mensen toe, planten en oogsten gaat automatisch, et cetera. Dit vraagt meer hoger geschoold personeel. Hierdoor zien we wel het aantal burn-outklachten toenemen. Daarnaast heeft de vergrijzing invloed op het verzuim: oudere medewerkers zijn niet vaker ziek, maar wel langer.’ 

In gesprek blijven met je medewerkers

Sazas wil bedrijven helpen om gezond te blijven en medewerkers vitaal te houden. Een goede communicatie is essentieel om dit doel te bereiken, benadrukt Hans van Bussel. ‘Werkgevers moeten hun medewerkers bijvoorbeeld blijven informeren over het belang van veilig werken; daar ben je nooit mee klaar. Maar ga ook op tijd in gesprek met oudere medewerkers: hoe gaat het werk hen af, zijn aanpassingen nodig et cetera. Door met elkaar te praten en goed te luisteren, blijven mensen langer inzetbaar.”

Volgens Eelco de Haan vinden medewerkers het ook steeds belangrijker om zinvol en nuttig werk te doen. ‘Mensen willen echt iets bijdragen. Bijvoorbeeld door mee te denken en -praten over hoe dingen beter kunnen binnen het bedrijf. Dat brengt niet alleen het bedrijf verder, maar geeft medewerkers ook meer plezier in hun werk. Daarnaast zijn ze meer betrokken en blijven ze langer en beter inzetbaar. Ook hierbij is communicatie cruciaal. Kortom: in gesprek blijven is de belangrijkste voorwaarde om bedrijven en medewerkers gezond te houden.’ 

Vraag om hulp

Hans van Bussel benadrukt tot slot dat werkgevers om hulp moeten vragen als dat nodig is. ‘Gaat het toch mis en komt een medewerker ziek thuis te zitten, klop dan aan bij Sazas voor advies. Er komt in dit geval veel op een werkgever en medewerker af, terwijl verzuimtrajecten tot dat moment vaak een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor hen waren. Wij hebben veel kennis op dit vlak en kunnen optimaal ondersteunen en ontzorgen. Zo kan de ondernemer zich blijven richten op datgene waar het voor hem om draait: het bedienen van klanten.’