35% medewerkers wil financiële beloning voor gezonde leefstijl

Werkgevers bieden steeds vaker gezondheids- en welzijnsprogramma’s aan om een gezonde leefstijl onder de medewerkers te stimuleren.

De helft van alle Nederlandse medewerkers verwacht ook dat hun werkgever hen actief aanspoort tot een gezondere leefstijl. Uit onderzoek van Willis Towers Watson blijkt dat 35% zelfs vindt dat zij, voor het naleven van een gezonde leefstijl, door hun werkgever hier financieel voor beloond moeten worden. Voor dit onderzoeksresultaat zijn 1.000 Nederlandse medewerkers gevraagd naar hun mening over hun arbeidsvoorwaarden en gezondheid en welzijn op de werkvloer. 

Willis Towers Watson Nederland adviseert bedrijven voorzichtig om te gaan met een financiële beloning voor een gezonde leefstijl. De zorg voor de gezondheid van medewerkers moet een gedeelde prioriteit zijn van werkgever en medewerker en mag niet worden gezien als een extra taak waarvoor medewerkers gecompenseerd moeten worden. Het is belangrijk voor bedrijven om hun bestaande programma’s kritisch te bekijken en om deze beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften en gezondheidsdoelen van medewerkers.

Communicatie is belangrijk

Een goede oplossing begint vaak met het stellen van kritische vragen over de bestaande programma’s en regelingen. Je ziet vaak dat nieuwe initiatieven zoals gezondheids- en welzijnsprogramma’s in eerste instantie veelbelovend van start gaan, maar dat de belangstelling afneemt op het moment dat medewerkers eraan gewend raken. Hierdoor neemt ook het positieve effect op de gedragsverandering af. Het is daarom van belang om de aandacht en motivatie van de medewerker te blijven stimuleren. Communicatie is hierbij heel belangrijk.

Stijging ‘wellness-beloningen’

Naast de traditionele financiële beloningen zoals prestatie-afhankelijke bonussen, winstdeling of woon- en autoregelingen wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘wellness-beloningen’. Medewerkers kunnen deze beloningen besteden aan bijvoorbeeld gezondheidsonderzoeken, fysiotherapie, lidmaatschappen van sportscholen of sportclubs, of een verblijf in een wellness-centrum. Uit onderzoek komt naar voren dat de vraag naar deze beloningen onderdeel is van een groter probleem, namelijk te weinig medewerkersbetrokkenheid richting nieuwe initiatieven. Op dit moment is slechts 24 procent van de medewerkers van mening dat de huidige initiatieven aansluiten op hun behoeftes. 

Bron: Financieel management