Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

Uit een nationale enquête blijkt dat in 2017 3,4 procent van medewerkers in Nederland een bedrijfsongeval had. Van deze groep heeft iets meer dan 1,2 procent (93.000 personen) zich vier dagen of langer ziek moeten melden. In 2015 was dit nog 0,9 procent (73.000). De helft van alle medewerkers met een bedrijfsongeval kon de volgende dag weer aan het werk. De stijging van het aantal bedrijfsongevallen met een verzuim van vier dagen of meer, is voor een deel te verklaren doordat er meer mensen aan het werk zijn dan in 2015. Hierdoor wordt de kans op een arbeidsongeval ook groter.
Veiligheid-op-werk.jpeg

Van alle arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim, leidden er jaarlijks 20.000 tot een bezoek aan de spoedeisende hulp. In 75 procent van deze gevallen gaat het dan om een botbreuk, ontwrichting, verstuiking of verrekking, wond of andere oppervlakkige verwonding. In 13.000 gevallen kreeg de medewerker medische hulp op de werkvloer. In een op de vijf situaties ging het daarbij dan om een oppervlakkige verwondingen, ontwrichting, verstuiking of verrekking. 

Meeste ongevallen in de zorg, industrie en handel

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van alle bedrijfsongevallen met minimaal vier dagen verzuim, voorkomt in de zorg, industrie en handel. Dit is niet onlogisch, want in deze bedrijfstakken werkt bijna de helft van werkend Nederland. De industrie springt eruit met een bovengemiddeld percentage van 1,9 procent. Dat is bijna 2 op de 100 gevallen waarbij het verzuim vier dagen of langer is. In de zorg en handel ligt dit percentage op en net iets onder het gemiddelde, namelijk 1,2 en 1,1 procent. 

Psychische overbelasting de grootste oorzaak

Ook blijkt uit het onderzoek dat bij bedrijfsongevallen met vier dagen of meer verzuim, het in een op de vijf situaties gaat om psychische schade (overbelasting). Denk bijvoorbeeld aan stress of een burn-out. Het is bekend dat psychische overbelasting een van de grootste oorzaken is van lang verzuim. De cijfers in het onderzoek onderbouwen dit. De top drie oorzaken worden meer dan 10.000 keer genoemd. Psychische overbelasting spant de kroon:

  • psychische overbelasting: 24.000;
  • fysieke overbelasting: 15.000;
  • uitglijden, struikelen en of vallen: 12.000.

Onze tips

  • Bedrijfsongevallen kunt u niet geheel uitsluiten, maar door uw RI&E up-to-date te houden weet u welke risico’s er op de werkvloer zijn en kunt u de juiste maatregelen treffen. Meer informatie over de RI&E vindt u hier. 
  • Weet wat de veroorzakers van stress zijn en wat u er als werkgever aan kunt doen. We hebben er een praktische whitepaper over gemaakt.
  • Zorg ervoor dat u bij langdurig verzuim voldoet aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Hier hebben we een stappenplan voor gemaakt.

Bron: CBS en NEA