Opvallend veel mensen vinden werk zinloos

Uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden is gebleken dat 8% van de Nederlandse medewerkers zijn of haar werk zinloos vindt. Motivatie en werkgeluk zijn ver te zoeken bij deze groep. Nog eens 17 procent betwijfelt of het werk dat ze uitvoeren eigenlijk wel nut heeft.

Millennials versus de jongste generatie 

De meest ontevreden medewerkers zijn de millennials; personen geboren tussen 1980 en 2000. In 2016 was 29 procent van deze groep ontevreden met het werk tegenover 33 procent in 2018. Onze Nederlandse millennials zijn nu zelfs de minst gelukkige medewerkers van Europa. Daar tegenover staat echter wel de jongste generatie (rond de leeftijd van 18 jaar) op onze arbeidsmarkt, die juist weer het meest tevreden zijn met het werk (77 procent is het hiermee eens).

zinloos_werk.jpeg

Internationaal werkgeluk  

Er zijn grote verschillen tussen landen wereldwijd wat betreft de mate waarin medewerkers hun werk zinloos vinden. In bijvoorbeeld Noorwegen, Zwitserland en Mexico vindt men het werk veel nuttiger dan in Polen, Israël en India.

Werkgeluk vergroten

De helft van alle Europeanen geeft aan dat een hoger salaris hun werkgeluk over het werk zou verhogen. Maar ook zouden meer respect, meer erkenning voor successen en een betere werk-privébalans het werkgeluk vergroten.  

Bron: overduurzameinzetbaarheid.nl