Regeling transitievergoeding kleine bedrijven versoepeld

Kleine bedrijven komen in 2019 sneller in aanmerking voor een lagere transitievergoeding als ze medewerkers moeten ontslaan maar dat eigenlijk niet kunnen betalen. Minister Koolmees van SZW heeft daarvoor de overbruggingsregeling transitievergoeding versoepeld.

De overbruggingsregeling is bedoeld voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers die bij ontslag van een of meer medewerkers de transitievergoeding niet kunnen betalen. Vorig jaar moest daarvoor het nettoresultaat over de laatste drie boekjaren lager dan 0 zijn. Kleine werkgevers kunnen in 2019 de regeling gebruiken als het gemiddeld nettoresultaat over die drie boekjaren lager dan 0 is.

Regeling-transitievergoeding-versoepeld

Eigen vermogen

Tot vorig jaar gold bovendien dat het eigen vermogen negatief moest zijn aan het eind van het boekjaar. Ook die voorwaarde heeft minister Koolmees minder streng gemaakt. De waarde van het eigen vermogen aan het eind van het ontslagjaar mag nu niet hoger zijn dan 15% van het totale vermogen.

Tot 1 januari 2020

Koolmees voert de versoepelingen door na een tussentijdse evaluatie van de overbruggingsregeling. Die bleek niet effectief genoeg te zijn door te strenge financiële criteria. De regeling loopt per 1 januari 2020 af. De overbruggingsperiode is bedoeld om kleine bedrijven de tijd te geven om ‘voldoende vet op de botten’ te kweken. De minister verwacht dat de wijzigingen voor dit jaar deze werkgevers voldoende tijd bieden om reserves op te bouwen om in de toekomst wel de transitievergoedingen te kunnen betalen. UWV ziet toe op de beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor een lagere transitievergoeding. 

Gepubliceerd op 9 mei 2019